Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.530 - boring 6

Analyser for DGU 25.530 - boring 6

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 16/04 2021 < 2,00
Alkalinitet, HCO3 220 mg/l 19/05 2016
Alkalinitet, total TA 220 meq/l 21/04 2015 3,60
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 16/04 2021 < 0,005
Anioner, total 8,90 meq/l 02/10 2001
Calcium (Ca) 99,0 mg/l 16/04 2021 110
Chlorid (Cl) 68,0 <= 250 mg/l 24/04 2024 71,0
Farvetal-Pt < 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 03/07 1997 < 5,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 16/04 2021 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 221 >= 100 mg/l 16/04 2021 220
Hrdhed, total 16,0 grader dH 03/07 1997 15,0
Inddampningsrest 490 mg/l 19/05 2016 490
Kalium 1,80 mg/l 16/04 2021 2,00
Kationer, total 8,79 meq/l 02/10 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 66,0 <= 250 mS/m 16/04 2021 72,1
Magnesium (Mg) 8,90 mg/l 16/04 2021 9,20
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 16/04 2021 44,0
Nitrat (NO3) 52,0 <= 50,0 mg/l 24/04 2024 56,0
Nitrit (NO2) 0,017 <= 0,100 mg/l 16/04 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,740 <= 4,00 mg/l 16/04 2021 0,650
Oxygen/Iltindhold 4,20 >= 5,00 mg/l 16/04 2021 4,27
pH 7,60 >= 7,00 pH 16/04 2021 7,35
Phosphor, total-P 0,051 <= 0,150 mg/l 16/04 2021 0,062
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 16/04 2021 55,2
Temperatur 8,40 grader C 16/04 2021 8,70
Turbiditet 0,300 <= 1,00 FTU 03/07 1997 < 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 16/04 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/04 2021 < 0,002
Farve Sort 02/10 2001 Ikke oplyst
Smag Udefineret 02/10 2001 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/07 1997 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/10 2001 4,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 02/10 2001
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Clopyralid < 0,010 02/10 2001 < 0,050
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 16/04 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/04 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,470 <= 5,00 g/l 16/04 2021 0,630
Barium (Ba) 12,0 g/l 16/04 2021 13,0
Bly (Pb) 0,062 <= 5,00 g/l 02/10 2001
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 16/04 2021 41,0
Bromid 410 g/l 02/10 2001
Cadmium (Cd) 0,045 <= 3,00 g/l 02/10 2001
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 16/04 2021
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 g/l 16/04 2021 0,950
Strontium 1,10 g/l 19/05 2016 1,00
Zink (Zn) 5,60 <= 3000 g/l 02/10 2001
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/04 2021 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 02/10 2001
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 02/10 2001
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,003 <= 0,100 g/l 21/04 2015
Benz(g,h,i)perylen < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Benzo(a)pyren < 0,002 <= 0,010 g/l 19/05 2016 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Fluoranthen < 0,030 <= 0,100 g/l 19/05 2016 < 0,030
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/04 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66