Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.1014 - Boring 7

Analyser for DGU 25.1014 - Boring 7

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 04/07 2022 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,095 <= 0,050 mg/l 04/07 2022 0,090
Calcium (Ca) 67,0 mg/l 04/07 2022 60,0
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 24/04 2024 110
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 04/07 2022 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 195 >= 100 mg/l 04/07 2022 190
Inddampningsrest 510 mg/l 04/04 2019 460
Kalium 5,60 mg/l 04/07 2022 5,00
Konduktivitet (ledningsevne) 80,0 <= 250 mS/m 04/07 2022 80,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 04/07 2022 12,0
Natrium (Na) 95,0 <= 175 mg/l 04/07 2022 89,3
Nitrat (NO3) 19,0 <= 50,0 mg/l 24/04 2024 20,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 04/07 2022 0,012
Nitrit+nitrat-N 4,60 04/04 2019
NVOC - org.carbon (C) 0,740 <= 4,00 mg/l 04/07 2022 0,830
Oxygen/Iltindhold 0,500 >= 5,00 mg/l 04/07 2022 0,900
pH 7,70 >= 7,00 pH 04/07 2022 7,60
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 04/07 2022 0,013
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 04/07 2022 46,5
Temperatur 9,20 grader C 04/07 2022 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,300 <= 0,200 mg/l 04/07 2022 0,324
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 04/07 2022 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2011
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2011
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,019 <= 0,100 g/l 04/07 2022 0,018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Diuron < 0,010 g/l 04/07 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/04 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,020 < 0,100 g/l 04/07 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/04 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/07 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,800 <= 5,00 g/l 04/07 2022 0,940
Barium (Ba) 30,0 g/l 04/07 2022 30,0
Bor (B) 57,0 <= 1000 g/l 04/07 2022 36,0
Kobolt (Co) 0,098 < 5,00 g/l 04/07 2022 0,110
Nikkel (Ni) 1,70 <= 20,0 g/l 04/07 2022 2,00
Strontium 2900 g/l 04/04 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/07 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/05 2010
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) 0,049 <= 1,00 g/l 27/05 2010
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/05 2010
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/05 2010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/05 2010
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/05 2010
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/05 2010
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,020 <= 0,100 g/l 27/05 2010
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 27/05 2010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/05 2010
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,003 <= 0,100 g/l 12/02 2014
Benz(g,h,i)perylen < 0,003 g/l 12/02 2014
Benzo(a)pyren < 0,002 <= 0,010 g/l 12/02 2014
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,003 g/l 12/02 2014
Fluoranthen < 0,030 <= 0,100 g/l 12/02 2014
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,003 g/l 12/02 2014
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/07 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66