Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.600 - F2

Analyser for DGU 25.600 - F2

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 05/07 1993
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 08/06 2023 39,0
Hårdhed, total 17,0 grader dH 05/04 1994 17,0
Konduktivitet (ledningsevne) 76,0 <= 250 mS/m 05/07 1993 78,0
Nitrat (NO3) 59,0 <= 50,0 mg/l 08/06 2023 67,0
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 05/04 1994 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 1,80 >= 5,00 mg/l 12/10 1993
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/04 1994 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,010 <= 0,050 mg/l 05/04 1994 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66