Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.490 - boring 4

Analyser for DGU 25.490 - boring 4

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 03/03 2023 < 2,00
Alkalinitet, total TA 3,27 meq/l 21/04 2015 3,27
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/03 2023 0,008
Anioner, total 8,61 meq/l 02/10 2001
Calcium (Ca) 97,0 mg/l 03/03 2023 91,0
Chlorid (Cl) 71,0 <= 250 mg/l 11/10 2023 77,0
Farvetal-Pt 7,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/09 1996
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 03/03 2023 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 214 >= 100 mg/l 03/03 2023 210
Hrdhed, total 14,5 grader dH 05/09 1996 14,0
Inddampningsrest 490 mg/l 04/04 2019 490
Kalium 2,50 mg/l 03/03 2023 3,00
Kationer, total 8,34 meq/l 02/10 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 76,0 <= 250 mS/m 03/03 2023 74,5
Magnesium (Mg) 9,10 mg/l 03/03 2023 8,70
Natrium (Na) 47,0 <= 175 mg/l 03/03 2023 49,0
Nitrat (NO3) 57,0 <= 50,0 mg/l 11/10 2023 67,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 03/03 2023 < 0,001
Nitrit+nitrat-N 13,0 04/04 2019
NVOC - org.carbon (C) 0,950 <= 4,00 mg/l 03/03 2023 0,870
Oxygen/Iltindhold 3,60 >= 5,00 mg/l 03/03 2023 3,70
pH 7,40 >= 7,00 pH 03/03 2023 7,40
Phosphor, total-P 0,042 <= 0,150 mg/l 03/03 2023 0,039
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 03/03 2023 43,8
Temperatur 8,00 grader C 03/03 2023 7,90
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 05/09 1996 0,480
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/03 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/03 2023 < 0,002
Farve Grlig 02/10 2001 Ikke oplyst
Smag Udefineret 02/10 2001 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 1996 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/10 2001 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/03 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Anioniske detergenter 3,00 <= 100 g/l 02/10 2001
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Clopyralid < 0,010 02/10 2001 < 0,050
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,087 <= 0,100 g/l 03/03 2023 0,070
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/03 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/04 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 03/03 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/04 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,025 <= 0,100 g/l 03/03 2023 0,011
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 03/03 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/03 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 03/03 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 03/03 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 03/03 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 03/03 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/04 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/03 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/03 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,770 <= 5,00 g/l 03/03 2023 0,830
Barium (Ba) 16,0 g/l 03/03 2023 18,0
Bly (Pb) 0,093 <= 5,00 g/l 02/10 2001
Bor (B) 38,0 <= 1000 g/l 03/03 2023 35,0
Bromid 410 g/l 02/10 2001
Cadmium (Cd) 0,022 <= 3,00 g/l 02/10 2001
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 03/03 2023 0,020
Nikkel (Ni) 0,650 <= 20,0 g/l 03/03 2023 0,300
Strontium 1300 g/l 04/04 2019 1300
Zink (Zn) 7,00 <= 3000 g/l 02/10 2001
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/03 2023 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/10 2001 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 02/10 2001
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 02/10 2001
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,003 <= 0,100 g/l 21/04 2015
Benz(g,h,i)perylen < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Benzo(a)pyren < 0,002 <= 0,010 g/l 19/05 2016 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Fluoranthen < 0,030 <= 0,100 g/l 19/05 2016 < 0,030
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/03 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66