Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

Bge Bakker 5

Analyser for Bge Bakker 5

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 05/10 2020 < 2,00
Alkalinitet, HCO3 210 mg/l 30/11 2018
Alkalinitet, total TA 3,77 meq/l 06/05 2014 3,77
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/02 2024 < 0,005
Anioner, total 8,19 meq/l 13/04 2004
Calcium (Ca) 110 mg/l 14/02 2024 110
Chlorid (Cl) 106 <= 250 mg/l 30/11 2018 110
Farvetal-Pt 1,20 <= 15,0 mg Pt/l 14/02 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 14/02 2024 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 239 >= 100 mg/l 05/10 2020 244
Hrdhed, total 18,0 grader dH 14/02 2024 18,0
Inddampningsrest 560 mg/l 30/11 2018 570
Kalium 3,00 mg/l 30/11 2018 3,00
Kationer, total 8,33 meq/l 13/04 2004
Konduktivitet (ledningsevne) 79,0 <= 250 mS/m 14/02 2024 80,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 14/02 2024 12,0
Natrium (Na) 61,0 <= 175 mg/l 14/02 2024 70,0
Nitrat (NO3) 40,0 <= 50,0 mg/l 14/02 2024 37,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/02 2024 0,003
Nitrit+nitrat-N 8,30 15/11 2019 8,10
NVOC - org.carbon (C) 0,960 <= 4,00 mg/l 14/02 2024 1,10
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 14/02 2024 9,20
pH 7,30 >= 7,00 pH 14/02 2024 7,40
Phosphor, total-P 0,032 <= 0,150 mg/l 30/11 2018 0,036
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 14/02 2024 47,0
Temperatur 8,50 grader C 14/02 2024 10,5
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 14/02 2024 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/02 2024 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 14/02 2024 0,003
Farve Ingen 17/08 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 05/07 2023 Ingen lugt
Smag Normal 05/07 2023 Normal
Syn Klar 17/08 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 14/02 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 17/08 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/02 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/02 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,012 <= 0,100 g/l 14/02 2024 0,014
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/02 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 05/10 2020 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 14/02 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 14/02 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 15/11 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 14/02 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,043 <= 0,100 μg/l 14/02 2024 0,039
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,130 < 9,00 μg/l 14/02 2024 0,072
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 14/02 2024 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,011 <= 0,100 g/l 14/02 2024 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/02 2024 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/02 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,840 <= 200 g/l 14/02 2024 1,10
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 14/02 2024 < 0,200
Arsen (As) 0,770 <= 5,00 g/l 14/02 2024 0,940
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 14/02 2024 < 0,025
Bor (B) 42,0 <= 1000 g/l 14/02 2024 43,0
Cadmium (Cd) 0,007 <= 3,00 g/l 14/02 2024 0,003
Chrom (Cr) 0,270 <= 25,0 g/l 14/02 2024 0,240
Cobolt (Co) 0,120 < 5,00 g/l 05/10 2020
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 14/02 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 0,630 <= 2000 g/l 14/02 2024 0,490
Kobolt (Co) 0,092 < 5,00 g/l 14/02 2024 0,076
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 2,40 <= 20,0 g/l 14/02 2024 2,00
Selen (Se) 1,60 <= 10,0 g/l 14/02 2024 1,70
Strontium 1800 g/l 08/11 2017 1700
Zink (Zn) 4,70 <= 3000 g/l 14/02 2024 4,30
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/10 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 10/02 2017 < 0,030
M+P-xylen < 0,020 g/l 10/02 2017 < 0,040
Naphtalen < 0,050 g/l 10/02 2017 < 0,040
O-xylen < 0,020 g/l 10/02 2017 < 0,020
PAH (sum af 9 PAH) < 0,010 g/l 07/01 2015 < 0,100
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 10/02 2017 < 0,030
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan (Ethylchlorid) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/02 2024 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 14/02 2024
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
Sum af PFAS, 22 stoffer 0,000 <= 0,100 g/l 14/02 2024
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 14/02 2024 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 14/02 2024 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,003 g/l 10/02 2017 < 0,003
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 14/02 2024 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 14/02 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 14/02 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/02 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66