Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 19/12 2018
Chlorid (Cl) 105 <= 250 mg/l 19/12 2018
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 26/06 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 19/12 2018
Konduktivitet (ledningsevne) 81,0 <= 250 mS/m 26/06 2024 79,0
Natrium (Na) 61,2 <= 175 mg/l 19/12 2018
Nitrat (NO3) 34,0 <= 50,0 mg/l 19/12 2018
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/12 2018
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 19/12 2018
pH 7,10 >= 7,00 pH 26/06 2024 7,50
Sulfat (SO4) 42,5 <= 250 mg/l 19/12 2018
Temperatur 15,7 grader C 26/06 2024 11,0
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 26/06 2024 0,070
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/06 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/12 2018
Lugt Ingen lugt 05/07 2023 Ingen lugt
Smag Normal 05/07 2023 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/06 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/06 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 300 < 200 antal/ml 26/06 2024 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 19/12 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,020 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 19/12 2018
Diuron < 0,010 g/l 19/12 2018
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 19/12 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 19/12 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,052 <= 0,100 μg/l 19/12 2018
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,034 <= 0,100 g/l 19/12 2018
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,547 <= 200 g/l 19/12 2018
Antimon (Sb) 0,200 <= 5,00 g/l 19/12 2018
Arsen (As) 0,770 <= 5,00 g/l 19/12 2018
Bly (Pb) 1,20 <= 5,00 g/l 19/12 2018
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 19/12 2018
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 g/l 19/12 2018
Chrom (Cr) 0,230 <= 25,0 g/l 19/12 2018
Cobolt (Co) 0,028 < 5,00 g/l 19/12 2018
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 19/12 2018
Kobber (Cu) 40,0 <= 2000 g/l 19/12 2018
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 19/12 2018
Nikkel (Ni) 2,40 <= 20,0 g/l 19/12 2018
Selen (Se) 1,60 <= 10,0 g/l 19/12 2018
Zink (Zn) 47,0 <= 3000 g/l 19/12 2018
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2018
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2018
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2018
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,030
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 19/12 2018
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 26/06 2024
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/06 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 19/12 2018
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 19/12 2018
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 19/12 2018
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,010 < 0,100 g/l 19/12 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 19/12 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 19/12 2018
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/12 2018
Chlorbenzener
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 g/l 26/06 2024
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66