Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.632 - F2 - Katrinelyst

Analyser for DGU 25.632 - F2 - Katrinelyst

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 26/08 2002
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 26/08 2002
Calcium (Ca) 80,7 mg/l 26/08 2002
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 20/01 2016 31,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 26/08 2002
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 193 >= 100 mg/l 26/08 2002
Inddampningsrest 395 mg/l 26/08 2002
Kalium 1,90 mg/l 26/08 2002
Konduktivitet (ledningsevne) 53,1 <= 250 mS/m 26/08 2002
Magnesium (Mg) 5,60 mg/l 26/08 2002
Natrium (Na) 20,3 <= 175 mg/l 26/08 2002
Nitrat (NO3) 58,0 <= 50,0 mg/l 20/01 2016 58,0
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 26/08 2002
NVOC - org.carbon (C) 0,830 <= 4,00 mg/l 26/08 2002
Oxygen/Iltindhold 1,40 >= 5,00 mg/l 26/08 2002
pH 7,70 >= 7,00 pH 26/08 2002
Phosphor, total-P 0,080 <= 0,150 mg/l 26/08 2002 0,087
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 26/08 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 20/01 2016 0,069
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 20/01 2016 0,002
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Diuron < 0,010 g/l 26/08 2002
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2002
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 g/l 26/08 2002
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66