Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/02 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 106 <= 250 mg/l 30/11 2018 110
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 14/02 2024 0,130
Hårdhed, total 18,0 grader dH 14/02 2024 18,0
Kalium 3,00 mg/l 30/11 2018 3,00
Natrium (Na) 61,0 <= 175 mg/l 14/02 2024 70,0
Nitrat (NO3) 40,0 <= 50,0 mg/l 14/02 2024 37,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/02 2024 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 14/02 2024 9,20
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 14/02 2024 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/02 2024 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 14/02 2024 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 14/02 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 17/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,40 <= 20,0 µg/l 14/02 2024 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 37,0 <= 50,0 mg/l 15/11 2019 35,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 05/07 2023 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,96 >= 5,00 mg/l 08/11 2017 8,25
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/07 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/07 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/06 2014 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 µg/l 02/12 2021 2,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66