Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.385 - boring 1

Analyser for DGU 25.385 - boring 1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 26/06 2024 < 2,00
Alkalinitet, HCO3 280 mg/l 19/05 2016
Alkalinitet, total TA 280 meq/l 21/04 2015 4,09
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 26/06 2024 < 0,005
Anioner, total 8,26 meq/l 01/10 2001
Calcium (Ca) 130 mg/l 26/06 2024 120
Chlorid (Cl) 68,0 <= 250 mg/l 26/06 2024 66,0
Farvetal-Pt 7,00 <= 15,0 mg Pt/l 03/09 1996
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 26/06 2024 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 292 >= 100 mg/l 26/06 2024 289
Hrdhed, total 17,1 grader dH 03/09 1996 18,4
Inddampningsrest 510 mg/l 19/05 2016 550
Kalium 2,10 mg/l 26/06 2024 2,10
Kationer, total 8,14 meq/l 01/10 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 75,0 <= 250 mS/m 26/06 2024 71,0
Magnesium (Mg) 7,80 mg/l 26/06 2024 7,80
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 26/06 2024 38,0
Nitrat (NO3) 36,0 <= 50,0 mg/l 26/06 2024 36,0
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 26/06 2024 0,004
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 26/06 2024 1,70
Oxygen/Iltindhold 1,80 >= 5,00 mg/l 26/06 2024 1,50
pH 7,00 >= 7,00 pH 26/06 2024 7,10
Phosphor, total-P 0,065 <= 0,150 mg/l 26/06 2024 0,019
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 26/06 2024 43,0
Temperatur 9,50 grader C 26/06 2024 9,20
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 03/09 1996 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/06 2024 < 0,010
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 26/06 2024 0,008
Farve Grlig 01/10 2001 Ikke oplyst
Smag Udefineret 01/10 2001 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/11 1997 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2001 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/06 2024
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 26/06 2024
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Anioniske detergenter 3,00 <= 100 g/l 01/10 2001
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 0,013
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Clopyralid < 0,010 01/10 2001
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 26/06 2024
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 05/05 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 26/06 2024
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 26/06 2024
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2024
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 26/06 2024
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,066 <= 0,100 μg/l 26/06 2024 0,071
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,018 < 0,100 g/l 26/06 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2024
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 26/06 2024
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/05 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,036 <= 0,100 g/l 26/06 2024 0,035
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/06 2024
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/06 2024
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,10 <= 5,00 g/l 26/06 2024 1,10
Barium (Ba) 21,0 g/l 26/06 2024 20,0
Bly (Pb) 0,250 <= 5,00 g/l 01/10 2001
Bor (B) 29,0 <= 1000 g/l 26/06 2024 29,0
Bromid 290 g/l 01/10 2001
Cadmium (Cd) 0,017 <= 3,00 g/l 01/10 2001
Kobolt (Co) 0,220 < 5,00 g/l 26/06 2024 0,270
Nikkel (Ni) 5,00 <= 20,0 g/l 26/06 2024 5,10
Strontium 840 g/l 26/06 2024 880
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 g/l 01/10 2001
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/10 2001
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/05 2020 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/10 2001
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 01/10 2001
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 26/06 2024
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Sum af PFAS, 22 stoffer 0,000 <= 0,100 g/l 26/06 2024
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/06 2024
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Benzo(a)pyren < 0,002 <= 0,010 g/l 19/05 2016 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Fluoranthen < 0,030 <= 0,100 g/l 19/05 2016 < 0,030
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,003 g/l 19/05 2016 < 0,003
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/06 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66