Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 05/05 2020 1,60
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 05/05 2020 87,0
Nitrat (NO3) 37,0 <= 50,0 mg/l 15/11 2019 35,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 05/07 2023 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,96 >= 5,00 mg/l 08/11 2017 8,25
pH 7,30 >= 7,00 pH 05/05 2020 7,40
Temperatur 11,9 grader C 15/11 2019 14,5
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 05/05 2020 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2020 < 0,010
Farve Ingen 08/11 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 05/05 2020 Ingen lugt
Smag Normal 05/05 2020 Ingen
Syn Klar 08/11 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/07 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/07 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/06 2014 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,048 <= 0,100 μg/l 19/12 2018
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,50 <= 200 g/l 02/12 2021 2,00
Arsen (As) 0,680 <= 5,00 g/l 02/12 2021 0,720
Bly (Pb) 0,320 <= 5,00 g/l 02/12 2021 1,30
Bor (B) 41,0 <= 1000 g/l 08/11 2017 42,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 02/12 2021 0,004
Chrom (Cr) 0,170 <= 25,0 g/l 02/12 2021 0,230
Kobber (Cu) 6,70 <= 2000 g/l 02/12 2021 22,0
Kobolt (Co) 0,042 < 5,00 g/l 08/11 2017 0,038
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 g/l 02/12 2021 2,60
Strontium 1,80 g/l 08/11 2017 1,70
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 g/l 02/12 2021 28,0
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Alifater >C10-C12 < 0,003 g/l 12/06 2014 < 0,003
Alifater >C12-C16 < 0,003 g/l 12/06 2014 < 0,003
Alifater >C16-C35 < 0,003 g/l 12/06 2014 < 0,003
Alifater >C5-C8 0,003 g/l 12/06 2014 < 0,003
Alifater >C8-C10 0,003 g/l 12/06 2014 < 0,003
Alifater sum C5-35 0,007 g/l 12/06 2014 < 0,003
Benzen 0,035 < 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,030
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan (Ethylchlorid) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,020 < 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 19/12 2018
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 15/11 2019 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 15/11 2019 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 15/11 2019 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 15/11 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 15/11 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 19/12 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66