Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.633 - F1 - Katrinelyst

Analyser for DGU 25.633 - F1 - Katrinelyst

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 02/09 2002
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 07/12 2023 < 0,004
Anioner, total 7,35 meq/l 07/12 2023 7,77
Calcium (Ca) 110 mg/l 07/12 2023 110
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 07/12 2023 43,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 07/12 2023 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 270 >= 100 mg/l 07/12 2023 290
Inddampningsrest 536 mg/l 02/09 2002
Kalium 1,80 mg/l 07/12 2023 1,70
Kationer, total 7,26 meq/l 07/12 2023 7,21
Konduktivitet (ledningsevne) 70,6 <= 250 mS/m 07/12 2023 72,4
Magnesium (Mg) 7,70 mg/l 07/12 2023 7,60
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 07/12 2023 24,0
Nitrat (NO3) 26,0 <= 50,0 mg/l 07/12 2023 25,0
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 07/12 2023 0,011
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 07/12 2023 1,60
Oxygen/Iltindhold 0,360 >= 5,00 mg/l 07/12 2023 0,180
pH 7,20 >= 7,00 pH 07/12 2023 7,19
Phosphor, total-P 0,055 <= 0,150 mg/l 07/12 2023 0,054
Redoxpotentiale 61,0 mV 07/12 2023 32,0
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 23/11 2021
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 07/12 2023 67,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 23/11 2021
Temperatur 8,60 grader C 07/12 2023 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,053 <= 0,200 mg/l 07/12 2023 0,079
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 07/12 2023 0,007
Farve Brunlig 23/11 2021 Brunlig
Smag Udefineret 23/11 2021 Udefineret
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,005
Clopyralid < 0,010 07/12 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,014 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Diuron < 0,010 g/l 07/12 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/07 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,053 <= 0,100 μg/l 07/12 2023 0,063
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Prosulfocarb 2,80 08/12 2020 4,10
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2002
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,056 < 9,00 μg/l 07/12 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,048 <= 0,100 g/l 07/12 2023 0,040
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,560 <= 200 g/l 07/12 2023 < 0,200
Arsen (As) 1,30 <= 5,00 g/l 07/12 2023 1,00
Barium (Ba) 14,0 g/l 07/12 2023
Beryllium < 0,020 08/12 2020 < 0,020
Bly (Pb) 0,045 <= 5,00 g/l 07/12 2023 < 0,025
Bor (B) 25,0 <= 1000 g/l 08/12 2020 25,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 07/12 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,240 <= 25,0 g/l 07/12 2023
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 07/12 2023
Jod 2,80 08/12 2020 1,80
Kobber (Cu) 0,850 <= 2000 g/l 07/12 2023 0,390
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 07/12 2023
Nikkel (Ni) 1,40 <= 20,0 g/l 07/12 2023 0,370
Zink (Zn) 13,0 <= 3000 g/l 07/12 2023 2,20
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 25/09 2012 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/09 2012 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 25/09 2012 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2023 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 25/09 2012 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 25/09 2012 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan (Ethylchlorid) < 0,100 <= 1,00 g/l 07/12 2023
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023 < 0,050
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 07/12 2023
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023
Trichloreddikesyre < 0,010 07/07 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 07/12 2023
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 23/11 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/12 2023
Phalater
DEHP < 0,100 25/09 2012 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,100 25/09 2012 < 0,300
diisononylphthalat 0,650 25/09 2012 0,200
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/12 2020 < 0,005
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/12 2020 < 0,010
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 08/12 2020 0,001
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 6,54 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 14/11 2013
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 07/12 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/12 2023 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 07/12 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/06-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66