Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 16.1212 - Boring 18

Analyser for DGU 16.1212 - Boring 18

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 18/08 2016 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 18/08 2016 0,120
Calcium (Ca) 92,3 mg/l 18/08 2016 82,6
Chlorid (Cl) 134 <= 250 mg/l 18/08 2016 98,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 18/08 2016 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 219 >= 100 mg/l 18/08 2016 190
Inddampningsrest 600 mg/l 18/08 2016 510
Kalium 3,93 mg/l 18/08 2016 3,65
Konduktivitet (ledningsevne) 75,0 <= 250 mS/m 18/08 2016 67,5
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 18/08 2016 12,9
Natrium (Na) 35,9 <= 175 mg/l 18/08 2016 31,3
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 18/08 2016 1,40
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 18/08 2016 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 1,90 <= 4,00 mg/l 18/08 2016 1,10
Oxygen/Iltindhold 0,200 >= 5,00 mg/l 18/08 2016 0,200
pH 7,50 >= 7,00 pH 18/08 2016 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 18/08 2016 < 0,010
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 18/08 2016 15,0
Temperatur 9,20 grader C 18/08 2016 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,070 <= 0,200 mg/l 18/08 2016 0,055
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 18/08 2016 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/05 2008
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/05 2008
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 20/05 2008
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/05 2008
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Diuron < 0,010 g/l 18/08 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,78 <= 5,00 g/l 18/08 2016 2,80
Barium (Ba) 11,0 g/l 18/08 2016 9,20
Bor (B) 40,0 <= 1000 g/l 18/08 2016 40,0
Kobolt (Co) 0,250 < 5,00 g/l 18/08 2016 < 1,00
Nikkel (Ni) 2,19 <= 20,0 g/l 18/08 2016 2,00
Strontium 3,98 g/l 18/08 2016 3,45
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2016 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 18/08 2016 < 0,010
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 18/08 2016 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66