Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 26.3707 - Boring 9

Analyser for DGU 26.3707 - Boring 9

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 25/04 2023 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,090 <= 0,050 mg/l 25/04 2023 0,090
Calcium (Ca) 61,0 mg/l 25/04 2023 62,1
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 25/04 2023 30,0
Farvetal-Pt 18,0 <= 15,0 mg Pt/l 26/01 1988 30,0
Fluorid (F) 0,080 <= 1,50 mg/l 25/04 2023 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 183 >= 100 mg/l 25/04 2023 179
Hrdhed, total 10,6 grader dH 25/04 2023 9,60
Inddampningsrest 300 mg/l 03/12 2014 290
Kalium 1,86 mg/l 25/04 2023 1,95
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 25/04 2023 44,0
Magnesium (Mg) 9,11 mg/l 25/04 2023 9,16
Natrium (Na) 16,4 <= 175 mg/l 25/04 2023 14,7
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 25/04 2023 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 25/04 2023 0,008
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 25/04 2023 0,900
Oxygen/Iltindhold < 0,100 >= 5,00 mg/l 25/04 2023 0,300
pH 7,60 >= 7,00 pH 25/04 2023 7,50
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 25/04 2023 < 0,010
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 25/04 2023 29,0
Temperatur 8,90 grader C 25/04 2023 9,00
Turbiditet 3,70 <= 1,00 FTU 26/01 1988 5,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,612 <= 0,200 mg/l 25/04 2023 0,376
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 25/04 2023 0,003
Smag Ingen 26/01 1988 Ingen
Mikrobiologiske
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 10/07 1987
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,002
Clopyralid < 0,050 08/08 1994
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 25/04 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/04 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 25/04 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 25/04 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 4,83 <= 5,00 g/l 25/04 2023 4,06
Barium (Ba) 10,0 g/l 25/04 2023 10,0
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 25/04 2023 10,0
Kobolt (Co) 0,760 < 5,00 g/l 25/04 2023 0,720
Nikkel (Ni) 1,05 <= 20,0 g/l 25/04 2023 0,540
Strontium 449 g/l 25/04 2023 428
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 08/08 1994
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 08/08 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/06 1999 < 0,050
4-Chlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/06 1999
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 08/08 1994
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 25/04 2023
Ethylbenzen < 0,020 g/l 25/04 2023
M+P-xylen < 0,020 g/l 25/04 2023
Naphtalen < 0,020 g/l 25/04 2023
O-xylen < 0,020 g/l 25/04 2023
Toluen < 0,020 g/l 25/04 2023
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 25/04 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 25/04 2023 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/04 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66