Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

Ledningsnet - Vildmose

Analyser for Ledningsnet - Vildmose

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 01/11 1999 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 18/04 2001 < 0,010
Calcium (Ca) 62,0 mg/l 01/11 1999 63,0
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 01/11 1999 56,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 01/11 1999 < 5,00
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 01/11 1999 0,110
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 183 >= 100 mg/l 01/11 1999 180
Hrdhed, total 10,8 grader dH 01/11 1999 10,9
Inddampningsrest 310 mg/l 01/11 1999 330
Kalium 2,60 mg/l 01/11 1999 2,10
Konduktivitet (ledningsevne) 48,0 <= 250 mS/m 12/09 2023 42,0
Magnesium (Mg) 9,00 mg/l 01/11 1999 9,20
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 01/11 1999 25,0
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 04/04 2008 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 17/02 2003 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 19/02 2018 6,70
pH 7,70 >= 7,00 pH 12/09 2023 7,70
Phosphor, total-P 0,600 <= 0,150 mg/l 04/04 2008 0,073
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 01/11 1999 31,0
Temperatur 8,80 grader C 22/04 2024 15,1
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 01/11 1999 0,250
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 19/02 2018 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/04 2001 < 0,005
Farve Ikke oplyst 14/06 2001 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 19/02 2018 Ingen lugt
Smag Ingen 19/02 2018 Ingen
Syn Klar 19/02 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/04 2024 54,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 15/11 2013 2,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,850 <= 5,00 g/l 12/09 2023 0,900
Bly (Pb) 0,110 <= 5,00 g/l 12/09 2023 0,030
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 01/02 2017 20,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 12/09 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,380 <= 25,0 g/l 12/09 2023 < 0,030
Kobber (Cu) 2,37 <= 2000 g/l 12/09 2023 4,45
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 01/02 2017 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,870 <= 20,0 g/l 12/09 2023 0,550
Strontium 277 g/l 01/02 2017 197
Zink (Zn) 4,60 <= 3000 g/l 12/09 2023 3,60
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 03/11 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66