Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

Vandvrket Krvej

Analyser for Vandvrket Krvej

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 12/09 2023 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,020
Anioner, total 5,17 meq/l 03/06 2009 4,35
Calcium (Ca) 76,9 mg/l 12/09 2023 79,9
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 33,0
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 12/09 2023 3,00
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 210 >= 100 mg/l 12/09 2023 216
Hrdhed, total 12,6 grader dH 12/09 2023 13,1
Inddampningsrest 310 mg/l 01/11 2017 320
Kalium 2,48 mg/l 01/11 2017 2,28
Kationer, total 5,59 meq/l 03/06 2009 4,46
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 <= 250 mS/m 12/09 2023 49,0
Magnesium (Mg) 7,96 mg/l 12/09 2023 8,52
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 01/11 2017 15,4
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 12/09 2023 3,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 12/09 2023 2,00
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 12/09 2023 8,00
pH 7,60 >= 7,00 pH 12/09 2023 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 01/11 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 46,0
Temperatur 10,7 grader C 12/09 2023 10,4
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 12/09 2023 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 12/09 2023 0,009
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,001
Farve Ingen 01/02 2010 Ingen
Lugt Ingen lugt 01/11 2017 Ingen lugt
Smag Ingen 01/11 2017 Ingen
Syn Klar 03/05 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/09 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/09 2023 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 10/05 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 03/05 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,01 <= 5,00 g/l 01/02 2017 1,29
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 01/02 2017 20,0
Kobolt (Co) 0,420 < 5,00 g/l 01/02 2017 0,340
Nikkel (Ni) 5,77 <= 20,0 g/l 01/02 2017 5,76
Strontium 2060 g/l 12/09 2023 1860
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/11 2008 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 03/05 2017 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 12/09 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66