Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 16.1376 - Boring 19

Analyser for DGU 16.1376 - Boring 19

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,00 mg/l 22/06 2021 2,00
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 0,170
Calcium (Ca) 74,4 mg/l 22/06 2021 79,8
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 22/06 2021 28,0
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 22/06 2021 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 223 >= 100 mg/l 22/06 2021 222
Hrdhed, total 12,0 grader dH 22/06 2021
Inddampningsrest 320 mg/l 19/10 2017
Kalium 2,16 mg/l 22/06 2021 2,15
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 <= 250 mS/m 22/06 2021 48,0
Magnesium (Mg) 7,06 mg/l 22/06 2021 6,12
Natrium (Na) 13,9 <= 175 mg/l 22/06 2021 14,7
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 22/06 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,015 <= 0,100 mg/l 22/06 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 2,60 <= 4,00 mg/l 22/06 2021 2,30
Oxygen/Iltindhold 1,40 >= 5,00 mg/l 22/06 2021 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 22/06 2021 7,10
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 22/06 2021 < 0,010
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 22/06 2021 27,0
Temperatur 9,20 grader C 22/06 2021 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,22 <= 0,200 mg/l 22/06 2021 1,30
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2017
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2017
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 19/10 2017
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 19/10 2017
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Diuron < 0,010 g/l 22/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 4,56 <= 5,00 g/l 22/06 2021 5,32
Barium (Ba) 5,00 g/l 22/06 2021 5,00
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 22/06 2021 10,0
Kobolt (Co) 3,60 < 5,00 g/l 22/06 2021 3,99
Nikkel (Ni) 11,2 <= 20,0 g/l 22/06 2021 12,1
Strontium 1,20 g/l 22/06 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/06 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 22/06 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 22/06 2021
O-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Toluen < 0,020 g/l 22/06 2021
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 22/06 2021 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66