Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 16.1211 - Boring 17

Analyser for DGU 16.1211 - Boring 17

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,00 mg/l 26/06 2020 < 5,00
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 26/06 2020 0,020
Calcium (Ca) 80,1 mg/l 26/06 2020 76,6
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 26/06 2020 35,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 26/06 2020 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 314 >= 100 mg/l 26/06 2020 234
Hrdhed, total 13,0 grader dH 26/06 2020
Inddampningsrest 340 mg/l 18/08 2016 320
Kalium 3,87 mg/l 26/06 2020 3,56
Konduktivitet (ledningsevne) 56,0 <= 250 mS/m 26/06 2020 48,0
Magnesium (Mg) 7,79 mg/l 26/06 2020 7,88
Natrium (Na) 15,8 <= 175 mg/l 26/06 2020 16,2
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 26/06 2020 2,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/06 2020 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 26/06 2020 2,10
Oxygen/Iltindhold 0,700 >= 5,00 mg/l 26/06 2020 0,400
pH 7,10 >= 7,00 pH 26/06 2020 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 26/06 2020 0,010
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 26/06 2020 33,0
Temperatur 9,30 grader C 26/06 2020 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 26/06 2020 0,007
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 26/06 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/05 2008
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/05 2008
Kimtal 22Gr. 14,0 < 200 antal/ml 20/05 2008
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/05 2008
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Diuron < 0,010 g/l 26/06 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/06 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2008
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 3,15 <= 5,00 g/l 26/06 2020 2,97
Barium (Ba) 7,00 g/l 26/06 2020 7,70
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 26/06 2020 30,0
Kobolt (Co) 0,800 < 5,00 g/l 26/06 2020 0,650
Nikkel (Ni) 7,09 <= 20,0 g/l 26/06 2020 7,36
Strontium 1810 g/l 26/06 2020 1680
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/06 2020 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 26/06 2020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 26/06 2020
M+P-xylen < 0,020 g/l 26/06 2020
Naphtalen < 0,020 g/l 26/06 2020
O-xylen < 0,020 g/l 26/06 2020
Toluen < 0,020 g/l 26/06 2020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 26/06 2020 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 26/06 2020 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/06 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66