Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 16.1377 - Boring 20

Analyser for DGU 16.1377 - Boring 20

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 22/06 2021
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 22/06 2021
Calcium (Ca) 83,2 mg/l 22/06 2021
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 22/06 2021
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 22/06 2021
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 234 >= 100 mg/l 22/06 2021
Hrdhed, total 13,6 grader dH 22/06 2021
Kalium 2,14 mg/l 22/06 2021
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 22/06 2021
Magnesium (Mg) 8,49 mg/l 22/06 2021
Natrium (Na) 14,2 <= 175 mg/l 22/06 2021
Nitrat (NO3) 5,00 <= 50,0 mg/l 22/06 2021
Nitrit (NO2) 0,014 <= 0,100 mg/l 22/06 2021
NVOC - org.carbon (C) 2,40 <= 4,00 mg/l 22/06 2021
Oxygen/Iltindhold 0,700 >= 5,00 mg/l 22/06 2021
pH 7,40 >= 7,00 pH 22/06 2021
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 22/06 2021
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 22/06 2021
Temperatur 8,30 grader C 22/06 2021
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,117 <= 0,200 mg/l 22/06 2021
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 22/06 2021
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/06 2021
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Diuron < 0,010 g/l 22/06 2021
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,580 <= 5,00 g/l 22/06 2021
Barium (Ba) 6,00 g/l 22/06 2021
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 22/06 2021
Cobolt (Co) 1,88 < 5,00 g/l 22/06 2021
Nikkel (Ni) 10,9 <= 20,0 g/l 22/06 2021
Strontium 0,798 g/l 22/06 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/06 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 22/06 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 22/06 2021
O-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Toluen < 0,020 g/l 22/06 2021
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 22/06 2021
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 22/06 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66