Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 16.1221 - Boring 13

Analyser for DGU 16.1221 - Boring 13

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 22/06 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,150 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 0,120
Anioner, total 4,89 meq/l 05/05 2009
Calcium (Ca) 74,6 mg/l 22/06 2021 79,7
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 22/06 2021 33,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 22/06 2021 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 192 >= 100 mg/l 22/06 2021 184
Hrdhed, total 12,4 grader dH 22/06 2021 12,0
Inddampningsrest 340 mg/l 28/08 2017 460
Kalium 2,24 mg/l 22/06 2021 2,24
Kationer, total 4,97 meq/l 05/05 2009
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 22/06 2021 51,0
Magnesium (Mg) 8,56 mg/l 22/06 2021 7,66
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 22/06 2021 15,6
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 22/06 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,020 <= 0,100 mg/l 22/06 2021 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 22/06 2021 1,90
Oxygen/Iltindhold 0,300 >= 5,00 mg/l 22/06 2021 < 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 22/06 2021 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 22/06 2021 < 0,010
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 22/06 2021 61,0
Temperatur 9,00 grader C 22/06 2021 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,24 <= 0,200 mg/l 22/06 2021 1,31
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 0,009
Farve Grnlig 05/05 2009 Ikke oplyst
Smag Salt 05/05 2009 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/05 2009
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/05 2009
Kimtal 22Gr. 22,0 < 200 antal/ml 05/05 2009
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 05/05 2009
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
Diuron < 0,010 g/l 22/06 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/05 2009
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 3,89 <= 5,00 g/l 22/06 2021 4,49
Barium (Ba) 8,00 g/l 22/06 2021 7,00
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 22/06 2021 10,0
Kobolt (Co) 1,90 < 5,00 g/l 22/06 2021 2,23
Nikkel (Ni) 4,25 <= 20,0 g/l 22/06 2021 5,16
Strontium 2,93 g/l 22/06 2021 2,03
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/06 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 22/06 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 22/06 2021
O-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Toluen < 0,020 g/l 22/06 2021
Gasser
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 22/06 2021 0,020
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66