Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 26.5596

Analyser for DGU 26.5596

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 23/09 2022 2,00
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 23/09 2022 0,030
Anioner, total 5,85 meq/l 23/09 2022
Calcium (Ca) 52,0 mg/l 23/09 2022 60,6
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 23/09 2022 30,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 23/09 2022 0,120
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 260 >= 100 mg/l 23/09 2022 163
Hrdhed, total 10,4 grader dH 14/10 2019
Inddampningsrest 280 mg/l 23/09 2022
Kalium 14,0 mg/l 23/09 2022 1,42
Kationer, total 5,07 meq/l 23/09 2022
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 <= 250 mS/m 14/10 2019
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 23/09 2022 8,20
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 23/09 2022 12,4
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 23/09 2022 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/09 2022 0,023
NVOC - org.carbon (C) 2,30 <= 4,00 mg/l 23/09 2022 0,800
Oxygen/Iltindhold 0,500 >= 5,00 mg/l 14/10 2019
pH 7,60 >= 7,00 pH 14/10 2019
Phosphor, total-P 0,003 <= 0,150 mg/l 23/09 2022 < 0,010
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 23/09 2022 26,0
Temperatur 9,00 grader C 14/10 2019
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/09 2022 0,472
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 23/09 2022 0,004
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 23/09 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,002
Clopyralid < 0,010 23/09 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Diuron < 0,010 g/l 23/09 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 23/09 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 23/09 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/09 2022 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 23/09 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 23/09 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 23/09 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,24 <= 5,00 g/l 14/10 2019
Barium (Ba) 5,00 g/l 14/10 2019
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 14/10 2019
Cobolt (Co) 0,180 < 5,00 g/l 14/10 2019
Kobolt (Co) 0,180 < 5,00 g/l 14/10 2019
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 g/l 14/10 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/09 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 23/09 2022
Gasser
Methan 3,80 <= 0,010 mg/l 23/09 2022 < 0,010
Svovlbrinte 0,610 <= 0,050 mg/l 23/09 2022 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/09 2022 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 23/09 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66