Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

Forbrugers Taphane - Krvej

Analyser for Forbrugers Taphane - Krvej

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 12/09 2023 31,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 22/04 2024 2,00
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 12/09 2023 0,300
Konduktivitet (ledningsevne) 52,0 <= 250 mS/m 22/04 2024 53,0
Natrium (Na) 15,5 <= 175 mg/l 12/09 2023 15,4
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 12/09 2023 3,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 12/09 2023 1,70
pH 7,60 >= 7,00 pH 22/04 2024 7,60
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 12/09 2023 42,0
Temperatur 13,4 grader C 22/04 2024 5,70
Turbiditet 0,130 <= 1,00 FTU 22/04 2024 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 22/04 2024 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,001
Lugt Ingen lugt 22/04 2024 Ingen lugt
Smag Ingen 22/04 2024 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/04 2024 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 06/09 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2023
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,020 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,050
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,060 < 9,00 μg/l 12/09 2023 0,120
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,700 <= 200 g/l 12/09 2023 < 0,500
Antimon (Sb) 0,200 <= 5,00 g/l 12/09 2023 0,200
Arsen (As) 1,00 <= 5,00 g/l 12/09 2023 1,08
Bly (Pb) 0,050 <= 5,00 g/l 12/09 2023 0,040
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 12/09 2023 30,0
Cadmium (Cd) 0,010 <= 3,00 g/l 12/09 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,340 <= 25,0 g/l 12/09 2023 0,340
Cobolt (Co) 0,790 < 5,00 g/l 12/09 2023 0,840
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 12/09 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 1,41 <= 2000 g/l 12/09 2023 3,16
Kobolt (Co) 0,750 < 5,00 g/l 20/10 2021 0,910
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 12/09 2023 0,002
Nikkel (Ni) 7,32 <= 20,0 g/l 12/09 2023 8,27
Selen (Se) 1,77 <= 10,0 g/l 12/09 2023 1,53
Zink (Zn) 9,50 <= 3000 g/l 12/09 2023 9,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/09 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2023
Toluen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 29/05 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 12/09 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 12/09 2023 < 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 06/09 2022
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,000
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 12/09 2023 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 12/09 2023 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 12/09 2023 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 20/10 2021 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 12/09 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 12/09 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/09 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66