Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 26.2667 - Boring 7

Analyser for DGU 26.2667 - Boring 7

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 3,00 mg/l 22/06 2021 < 2,00
Alkalinitet, total TA 3,15 meq/l 30/08 1972 3,15
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 < 0,020
Anioner, total 4,64 meq/l 02/12 2009
Calcium (Ca) 67,7 mg/l 22/06 2021 72,6
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 22/06 2021 32,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 22/06 2021 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 172 >= 100 mg/l 22/06 2021 174
Hrdhed, total 11,6 grader dH 22/06 2021 11,0
Inddampningsrest 290 mg/l 28/08 2017 310
Kalium 1,50 mg/l 22/06 2021 1,70
Kationer, total 4,60 meq/l 02/12 2009
Konduktivitet (ledningsevne) 41,0 <= 250 mS/m 22/06 2021 48,0
Magnesium (Mg) 9,28 mg/l 22/06 2021 10,2
Natrium (Na) 13,5 <= 175 mg/l 22/06 2021 14,9
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 22/06 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 22/06 2021 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,800 <= 4,00 mg/l 22/06 2021 0,800
Oxygen/Iltindhold 0,500 >= 5,00 mg/l 22/06 2021 < 0,100
pH 7,60 >= 7,00 pH 22/06 2021 7,70
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 22/06 2021 0,010
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 22/06 2021 56,0
Temperatur 10,0 grader C 22/06 2021 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,733 <= 0,200 mg/l 22/06 2021 0,008
Mangan (Mn) 0,012 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 0,012
Farve Grnlig 02/12 2009 Ikke oplyst
Smag Salt 02/12 2009 Ikke oplyst
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,002
Clopyralid < 0,050 08/08 1994
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 22/06 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/12 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 2,00 <= 200 g/l 02/12 2009
Arsen (As) 2,10 <= 5,00 g/l 22/06 2021 0,830
Barium (Ba) 6,00 g/l 22/06 2021 10,0
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 22/06 2021 10,0
Kobolt (Co) 0,330 < 5,00 g/l 22/06 2021 0,180
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 g/l 22/06 2021 0,670
Strontium 0,274 g/l 22/06 2021 0,245
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 08/08 1994
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/06 2021 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 08/08 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/06 1999 < 0,050
4-Chlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 02/06 1999
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 08/08 1994
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 22/06 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 22/06 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 22/06 2021
O-xylen < 0,020 g/l 22/06 2021
Toluen < 0,020 g/l 22/06 2021
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 22/06 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 22/06 2021 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 22/06 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66