Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

DGU 26.7544 - Boring 6

Analyser for DGU 26.7544 - Boring 6

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 25/04 2023
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 25/04 2023
Calcium (Ca) 73,9 mg/l 25/04 2023
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 25/04 2023
Fluorid (F) 0,050 <= 1,50 mg/l 25/04 2023
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 171 >= 100 mg/l 25/04 2023
Hrdhed, total 12,8 grader dH 25/04 2023
Kalium 1,44 mg/l 25/04 2023
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 25/04 2023
Magnesium (Mg) 10,5 mg/l 25/04 2023
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 25/04 2023
Nitrat (NO3) 3,30 <= 50,0 mg/l 25/04 2023
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 25/04 2023
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 25/04 2023
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 25/04 2023
pH 7,60 >= 7,00 pH 25/04 2023
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 25/04 2023
Sulfat (SO4) 66,0 <= 250 mg/l 25/04 2023
Temperatur 9,00 grader C 30/06 2023 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,318 <= 0,200 mg/l 25/04 2023
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 25/04 2023
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2023 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 31,0 < 200 antal/ml 20/06 2023 38,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Diuron < 0,010 g/l 25/04 2023
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 25/04 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/04 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 25/04 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,070 < 9,00 μg/l 25/04 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 25/04 2023
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 25/04 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,580 <= 5,00 g/l 25/04 2023
Barium (Ba) 7,00 g/l 25/04 2023
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 25/04 2023
Cobolt (Co) 0,230 < 5,00 g/l 25/04 2023
Kobolt (Co) 0,230 < 5,00 g/l 25/04 2023
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 g/l 25/04 2023
Strontium 178 g/l 25/04 2023
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/04 2023
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 25/04 2023
Ethylbenzen < 0,020 g/l 25/04 2023
M+P-xylen < 0,020 g/l 25/04 2023
Naphtalen < 0,020 g/l 25/04 2023
O-xylen < 0,020 g/l 25/04 2023
Toluen < 0,020 g/l 25/04 2023
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 25/04 2023
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 25/04 2023
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 25/04 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 25/04 2023
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 25/04 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Krvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66