Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kærvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Vandværket Kærvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 33,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 < 0,100
Hårdhed, total 12,6 grader dH 12/09 2023 13,1
Kalium 2,48 mg/l 01/11 2017 2,28
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 01/11 2017 15,4
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 12/09 2023 3,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 12/09 2023 8,00
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 46,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 12/09 2023 0,009
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/09 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/09 2023 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,77 <= 20,0 µg/l 01/02 2017 5,76

Vildmose Værket

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 32,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 0,200
Hårdhed, total 11,0 grader dH 12/09 2023 11,2
Kalium 1,66 mg/l 01/11 2017 2,28
Natrium (Na) 13,7 <= 175 mg/l 01/11 2017 15,4
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 12/09 2023 3,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 12/09 2023 6,90
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 49,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 12/09 2023 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/09 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/09 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/09 2023 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 µg/l 01/02 2017 0,490

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet - Kærvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,016 <= 0,050 mg/l 15/05 2001 < 0,010
Chlorid (Cl) 26,2 <= 250 mg/l 15/05 2001 26,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 15/05 2001 0,260
Hårdhed, total 11,0 grader dH 15/05 2001 11,2
Kalium 1,90 mg/l 15/05 2001 2,60
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 15/05 2001 14,0
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 04/04 2008 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/05 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 19/02 2018 7,20
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 15/05 2001 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 19/02 2018 0,006
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 15/05 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/01 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/04 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 15/11 2013 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 7,21 <= 20,0 µg/l 12/09 2023 8,70

Ledningsnet - Vildmose

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 18/04 2001 < 0,010
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 01/11 1999 56,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 01/11 1999 0,110
Hårdhed, total 10,8 grader dH 01/11 1999 10,9
Kalium 2,60 mg/l 01/11 1999 2,10
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 01/11 1999 25,0
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 04/04 2008 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 17/02 2003 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 19/02 2018 6,70
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 01/11 1999 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 19/02 2018 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/04 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/04 2024 54,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 15/11 2013 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,870 <= 20,0 µg/l 12/09 2023 0,550
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kærvej 31 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Torben H. Christensen
Telefon
98242477
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66