Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 155.764

Analyser for DGU 155.764

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Benzylbuthylphthalat < 0,100 09/10 1996
Carbofenotion < 0,010 09/10 1996
Chlordan < 0,010 09/10 1996
di(2-ethylhexyl)adip < 0,200 09/10 1996
Fonofos < 0,010 09/10 1996
Sebutylazin < 0,010 09/10 1996
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 25/05 2010 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,098 <= 0,050 mg/l 11/06 2012 0,110
Anioner, total 6,20 meq/l 11/06 2012 6,40
Calcium (Ca) 100 mg/l 11/06 2012 110
Chlorid (Cl) 13,0 <= 250 mg/l 11/06 2012 15,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 14/08 2003 0,210
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 266 >= 100 mg/l 11/06 2012 258
Hrdhed, total 25,4 grader dH 01/10 1997 16,1
Inddampningsrest 443 mg/l 01/10 1997 443
Kalium 1,50 mg/l 11/06 2012 1,60
Kationer, total 6,10 meq/l 11/06 2012 6,70
Konduktivitet (ledningsevne) 55,7 <= 250 mS/m 11/06 2012 58,5
Magnesium (Mg) 5,90 mg/l 11/06 2012 5,90
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 11/06 2012 11,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 11/06 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 11/06 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 5,50 <= 4,00 mg/l 11/06 2012 4,50
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 11/06 2012 0,010
pH 7,22 >= 7,00 pH 11/06 2012 6,85
Phosphor, total-P 0,075 <= 0,150 mg/l 11/06 2012 0,075
Redoxpotentiale -132 mV 11/06 2012 -171
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 11/06 2012 83,0
Temperatur 9,20 grader C 11/06 2012 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,50 <= 0,200 mg/l 11/06 2012 1,70
Mangan (Mn) 0,280 <= 0,050 mg/l 11/06 2012 0,320
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 1990
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 12/08 1999 < 0,010
Aldicarb < 0,010 < 0,100 g/l 09/10 1996
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Anioniske detergenter 11,0 <= 100 g/l 07/05 2007 6,90
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Bromophos < 0,030 g/l 10/12 1997 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Cycloat < 0,010 09/10 1996
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 07/05 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Endrin < 0,010 09/10 1996
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Gamma Lindan (HCH) < 0,010 < 0,100 g/l 09/10 1996
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
HCH-beta < 0,010 09/10 1996
HCH-delta < 0,020 09/10 1996
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 06/12 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
Methomyl < 0,020 < 0,100 g/l 09/10 1996
Metolachlor < 0,010 09/10 1996
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Mirex < 0,010 09/10 1996
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Prometryn < 0,030 09/10 1996
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Thifensulfuron methy < 0,005 <= 0,100 g/l 21/03 1996
Triasulfuron < 0,005 21/03 1996
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,20 <= 200 g/l 27/04 2011 3,00
Antimon (Sb) 0,070 <= 5,00 g/l 19/04 2005 < 0,050
Arsen (As) 2,60 <= 5,00 g/l 27/04 2011 2,70
Barium (Ba) 67,0 g/l 14/08 2003 68,0
Beryllium < 0,020 27/04 2011 < 1,00
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 27/04 2011 0,048
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 27/04 2011 12,0
Bromid 41,0 g/l 22/05 2001 32,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 27/04 2011 < 0,004
Chrom (Cr) 1,90 <= 25,0 g/l 19/04 2005 0,540
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 22/05 2001 < 1,00
Jod 3,30 27/04 2011
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 27/04 2011 < 0,040
Kobolt (Co) 0,100 < 5,00 g/l 19/04 2005
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 22/05 2001 < 0,000
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 27/04 2011 < 0,030
Selen (Se) 0,070 <= 10,0 g/l 14/08 2003 < 0,050
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 g/l 27/04 2011 1,20
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 27/04 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 25/05 2010 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 25/05 2010 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 16/04 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 1997 < 0,010
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Flamprop-M-isopropyl < 0,005 21/03 1996
M+P-xylen < 0,020 g/l 25/05 2010 0,032
M-xylen < 0,100 16/04 1991 0,000
MTBE < 0,020 <= 5,00 g/l 14/08 2003 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 25/05 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 25/05 2010 0,023
P-xylen < 0,100 16/04 1991 0,000
Toluen < 0,020 g/l 27/04 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
4-Nonylphenol < 0,100 08/10 1996
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 11/06 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,010 g/l 16/04 1998 0,006
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 16/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 27/04 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,145 ng/l 16/04 1998 0,117
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 14/08 2003 < 0,010
Svovlbrinte 0,013 <= 0,050 mg/l 14/08 2003 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 27/04 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 27/04 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 27/04 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 27/04 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66