Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2062

Analyser for DGU 146.2062

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Biok.iltforbr., BI5 5,80 14/08 1991
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,350 <= 0,050 mg/l 21/08 2012 0,340
Anioner, total 7,40 meq/l 21/08 2012 7,30
Calcium (Ca) 120 mg/l 21/08 2012 130
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 08/09 2010 6,20
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 21/08 2012 25,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 13/12 2001 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 293 >= 100 mg/l 21/08 2012 284
Hrdhed, total 25,4 grader dH 01/10 1997 17,3
Inddampningsrest 456 mg/l 01/10 1997 468
Kalium 1,90 mg/l 21/08 2012 2,00
Kationer, total 7,30 meq/l 21/08 2012 7,70
Konduktivitet (ledningsevne) 67,1 >= 30,0 mS/m 21/08 2012 67,5
Magnesium (Mg) 7,30 mg/l 21/08 2012 7,20
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 21/08 2012 13,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 21/08 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 21/08 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 4,90 <= 4,00 mg/l 21/08 2012 4,80
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 21/08 2012 0,020
pH 7,21 >= 7,00 pH 21/08 2012 7,16
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 21/08 2012 0,081
Redoxpotentiale -128 mV 21/08 2012 -110
Sulfat (SO4) 94,0 <= 250 mg/l 21/08 2012 94,0
Temperatur 8,90 grader C 21/08 2012 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,40 <= 0,200 mg/l 21/08 2012 3,60
Mangan (Mn) 0,350 <= 0,050 mg/l 21/08 2012 0,410
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor < 0,010 < 0,010 17/06 1999 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Anioniske detergenter 7,50 <= 100 g/l 16/08 2006 5,70
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Dichlorprop 0,068 <= 0,100 g/l 21/08 2012 0,041
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Mechlorprop 0,026 <= 0,100 g/l 21/08 2012 0,025
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 06/12 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
Thifensulfuron methy < 0,005 <= 0,100 g/l 21/03 1996
Triasulfuron < 0,005 21/03 1996
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/12 2007 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 1999 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) 0,075 <= 0,100 g/l 21/08 2012 0,170
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/08 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,40 <= 200 g/l 21/09 2011 1,60
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 20/09 1999
Arsen (As) 0,270 <= 5,00 g/l 21/09 2011 0,120
Barium (Ba) 120 g/l 13/11 2003 110
Beryllium < 0,020 21/09 2011
Bly (Pb) 0,045 <= 5,00 g/l 21/09 2011 0,081
Bor (B) 19,0 <= 1000 g/l 21/09 2011 16,0
Bromid 49,0 g/l 20/09 1999 23,0
Cadmium (Cd) 0,007 <= 3,00 g/l 21/09 2011 < 0,004
Chrom (Cr) 0,120 <= 50,0 g/l 20/09 1999 < 0,040
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 20/09 1999 < 1,00
Jod 5,60 21/09 2011
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 21/09 2011 < 0,040
Kvikslv (Hg) 0,002 <= 1,00 g/l 29/10 1999 0,001
Nikkel (Ni) 0,380 <= 20,0 g/l 21/09 2011 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 13/11 2003 < 0,100
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 20/09 1999
Tin < 0,100 < 1500 g/l 20/09 1999
Zink (Zn) 1,20 <= 3000 g/l 21/09 2011 < 0,500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 21/09 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 17/04 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 17/04 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/08 2008 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/08 2008 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 17/04 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 17/04 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 17/04 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 17/04 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 01/10 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 17/04 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/08 2008 < 0,020
M-xylen < 0,100 17/04 1991
Naphtalen < 0,020 g/l 12/08 2008 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/08 2008 < 0,020
P-xylen < 0,100 17/04 1991
Toluen < 0,020 g/l 21/09 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 21/08 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,002 g/l 18/12 1998 0,001
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 18/12 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/09 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 21/09 2011 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,610 ng/l 18/12 1998 0,674
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 13/12 2001 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 13/12 2001 0,020
Phalater
DEHP < 0,100 21/09 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 21/09 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 21/09 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/09 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66