Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2547

Analyser for DGU 146.2547

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 29/04 2009 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,068 <= 0,050 mg/l 29/04 2009 0,068
Anioner, total 6,70 meq/l 29/04 2009 6,80
Calcium (Ca) 120 mg/l 29/04 2009 110
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 29/04 2009 35,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 15/11 2004
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 219 >= 100 mg/l 29/04 2009 218
Hrdhed, total 20,0 grader dH 15/11 2004
Inddampningsrest 586 mg/l 15/11 2004
Kalium 1,50 mg/l 29/04 2009 1,30
Kationer, total 7,10 meq/l 29/04 2009 6,80
Konduktivitet (ledningsevne) 62,5 <= 250 mS/m 29/04 2009 62,6
Magnesium (Mg) 7,10 mg/l 29/04 2009 6,70
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 29/04 2009 11,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 29/04 2009 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 29/04 2009 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 29/04 2009 1,30
Oxygen/Iltindhold 0,090 mg/l 29/04 2009 0,060
pH 7,26 >= 7,00 pH 29/04 2009 7,23
Phosphor, total-P 0,100 <= 0,150 mg/l 29/04 2009 0,076
Redoxpotentiale -279 mV 29/04 2009 -162
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 29/04 2009 110
Temperatur 9,60 grader C 29/04 2009 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,70 <= 0,200 mg/l 29/04 2009 < 0,010
Mangan (Mn) 0,240 <= 0,050 mg/l 29/04 2009 0,230
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 08/08 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 08/08 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 29/04 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,10 <= 200 g/l 29/04 2009 2,70
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 09/06 2005
Arsen (As) 0,800 <= 5,00 g/l 29/04 2009 0,860
Beryllium < 0,002 09/06 2005
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 29/04 2009 0,028
Bor (B) 11,0 <= 1000 g/l 29/04 2009 10,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 29/04 2009 0,004
Chrom (Cr) 0,170 <= 25,0 g/l 09/06 2005
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 29/04 2009 0,140
Kobolt (Co) 0,300 < 5,00 g/l 09/06 2005
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 g/l 29/04 2009 0,460
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 g/l 29/04 2009 3,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 29/04 2009
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 29/04 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 29/04 2009
M+P-xylen < 0,020 g/l 29/04 2009
Naphtalen < 0,020 g/l 29/04 2009
O-xylen < 0,020 g/l 29/04 2009
Toluen < 0,020 g/l 29/04 2009
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2009
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2009
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2009
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2009
Trichloreddikesyre < 0,010 29/04 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2009
Trichlorfluormethan 0,012 g/l 02/08 2006 0,007
Trichlortrifluorethn 0,014 g/l 02/08 2006 0,001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/04 2009
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 29/04 2009
Gasser
Dichlordifluormethan 0,009 ng/l 02/08 2006 0,005
Phalater
DEHP < 0,100 29/04 2009
Dibuthylphthalat < 0,300 29/04 2009
diisononylphthalat < 0,300 29/04 2009
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 29/04 2009
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66