Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2063

Analyser for DGU 146.2063

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Benzylbuthylphthalat < 0,100 09/10 1996
Carbofenotion < 0,010 09/10 1996
Chlordan < 0,010 09/10 1996
di(2-ethylhexyl)adip < 0,200 09/10 1996
Fonofos < 0,010 09/10 1996
Sebutylazin < 0,010 09/10 1996
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 25/05 2010 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,170 <= 0,050 mg/l 15/08 2012 0,170
Anioner, total 9,90 meq/l 15/08 2012 10,0
Calcium (Ca) 160 mg/l 15/08 2012 150
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 15/08 2012 36,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 18/08 2003 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 447 >= 100 mg/l 15/08 2012 448
Hrdhed, total 25,6 grader dH 22/09 1997 25,0
Inddampningsrest 602 mg/l 22/09 1997 614
Kalium 1,70 mg/l 15/08 2012 1,70
Kationer, total 10,0 meq/l 15/08 2012 9,60
Konduktivitet (ledningsevne) 87,0 <= 250 mS/m 15/08 2012 89,5
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 15/08 2012 12,0
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 15/08 2012 16,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 15/08 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 15/08 2012 < 0,005
Nitrit+nitrat-N < 0,010 12/05 2004
NVOC - org.carbon (C) 5,80 <= 4,00 mg/l 15/08 2012 6,00
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 15/08 2012 0,010
pH 7,08 >= 7,00 pH 15/08 2012 7,10
Phosphor, total-P 0,034 <= 0,150 mg/l 15/08 2012 0,039
Redoxpotentiale -89 mV 15/08 2012 -154
Sulfat (SO4) 78,0 <= 250 mg/l 15/08 2012 79,0
Temperatur 9,30 grader C 15/08 2012 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,70 <= 0,200 mg/l 15/08 2012 3,50
Mangan (Mn) 0,280 <= 0,050 mg/l 15/08 2012 0,280
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 1990
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 15/10 1998 < 0,010
Aldicarb < 0,010 < 0,100 g/l 09/10 1996
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 26/07 2006 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Bromophos < 0,010 g/l 09/10 1996
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Cycloat < 0,010 09/10 1996
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 g/l 01/12 1999 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 01/12 1999 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 19/06 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Endrin < 0,010 09/10 1996
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,020 <= 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 18/08 2003 < 0,010
Gamma Lindan (HCH) < 0,010 < 0,100 g/l 09/10 1996
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
HCH-beta < 0,010 09/10 1996
HCH-delta < 0,020 09/10 1996
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 09/10 1996
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/12 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 01/12 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/12 1999 < 0,010
Methomyl < 0,020 < 0,100 g/l 09/10 1996
Metolachlor < 0,010 09/10 1996
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Mirex < 0,010 09/10 1996
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
Prometryn < 0,030 09/10 1996
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 01/12 1999 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/08 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,40 <= 200 g/l 15/08 2012 22,0
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 18/05 2005 < 0,200
Arsen (As) 0,350 <= 5,00 g/l 15/08 2012 0,300
Barium (Ba) 130 g/l 18/08 2003 120
Beryllium < 0,020 15/08 2012 < 0,020
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 15/08 2012 0,028
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 15/08 2012 23,0
Bromid 110 g/l 26/08 2002 14,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 15/08 2012 < 0,004
Chrom (Cr) 2,50 <= 25,0 g/l 18/05 2005 0,090
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 26/08 2002 < 1,00
Jod 6,20 15/08 2012 6,20
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 15/08 2012 < 0,040
Kobolt (Co) 1,80 < 5,00 g/l 18/05 2005
Kvikslv (Hg) 0,001 <= 1,00 g/l 26/08 2002 0,001
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 15/08 2012 0,150
Selen (Se) 0,060 <= 10,0 g/l 18/08 2003 < 0,050
Zink (Zn) 1,70 <= 3000 g/l 15/08 2012 1,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 15/08 2012 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 14/08 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 14/08 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 25/05 2010 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 25/05 2010 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 14/08 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 14/08 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 14/08 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 14/08 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/10 1996 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 14/08 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 25/05 2010 < 0,020
M-xylen < 0,100 14/08 1991
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 09/10 2000
Naphtalen < 0,020 g/l 25/05 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 25/05 2010 < 0,020
P-xylen < 0,100 14/08 1991
Toluen 0,210 g/l 15/08 2012 0,039
Xylen 0,130 <= 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
4-Nonylphenol < 0,100 08/10 1996
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 15/08 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,018 g/l 16/04 1998 0,008
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 16/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/08 2012 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 15/08 2012 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,136 ng/l 16/04 1998 0,130
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 18/08 2003 0,140
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 18/08 2003 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 15/08 2012 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,100 15/08 2012 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 15/08 2012 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 15/08 2012 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66