Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2553

Analyser for DGU 146.2553

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,061 <= 0,050 mg/l 20/04 2009 0,052
Anioner, total 7,20 meq/l 20/04 2009
Calcium (Ca) 120 mg/l 20/04 2009 120
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/04 2009 < 2,00
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 20/04 2009 15,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 10/11 2004
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 349 >= 100 mg/l 20/04 2009 341
Hrdhed, total 12,0 grader dH 10/11 2004
Inddampningsrest 311 mg/l 10/11 2004
Kalium 0,950 mg/l 20/04 2009 1,10
Kationer, total 6,90 meq/l 20/04 2009
Konduktivitet (ledningsevne) 64,2 <= 250 mS/m 20/04 2009 63,8
Magnesium (Mg) 4,60 mg/l 20/04 2009 4,70
Natrium (Na) 8,60 <= 175 mg/l 20/04 2009 8,60
Nitrat (NO3) 0,760 <= 50,0 mg/l 20/04 2009 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,027 <= 0,100 mg/l 20/04 2009 0,022
NVOC - org.carbon (C) 7,50 <= 4,00 mg/l 20/04 2009 8,50
Oxygen/Iltindhold 0,090 mg/l 20/04 2009 0,170
pH 6,95 >= 7,00 pH 20/04 2009 7,12
Phosphor, total-P 0,095 <= 0,150 mg/l 20/04 2009 0,087
Redoxpotentiale -283 mV 20/04 2009 -183
Sulfat (SO4) 47,0 <= 250 mg/l 20/04 2009 53,0
Temperatur 8,90 grader C 20/04 2009 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,780 <= 0,200 mg/l 20/04 2009 0,960
Mangan (Mn) 0,480 <= 0,050 mg/l 20/04 2009 0,480
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 06/08 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,40 <= 200 g/l 20/04 2009 4,30
Antimon (Sb) 0,400 <= 5,00 g/l 01/06 2005
Arsen (As) 1,50 <= 5,00 g/l 20/04 2009 1,70
Beryllium 0,005 01/06 2005
Bly (Pb) 0,046 <= 5,00 g/l 20/04 2009 < 0,025
Bor (B) 29,0 <= 1000 g/l 20/04 2009 17,0
Cadmium (Cd) 0,013 <= 3,00 g/l 20/04 2009 0,013
Chrom (Cr) 0,080 <= 25,0 g/l 01/06 2005
Kobber (Cu) 0,540 <= 2000 g/l 20/04 2009 0,750
Kobolt (Co) 0,400 < 5,00 g/l 01/06 2005
Nikkel (Ni) 2,60 <= 20,0 g/l 20/04 2009 1,90
Zink (Zn) 0,620 <= 3000 g/l 20/04 2009 0,840
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 10/06 2008
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 10/06 2008
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 10/06 2008
M+P-xylen < 0,020 g/l 10/06 2008
Naphtalen < 0,020 g/l 10/06 2008
O-xylen < 0,020 g/l 10/06 2008
Toluen < 0,020 g/l 10/06 2008
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2008
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2008
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2008
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2008
Trichloreddikesyre < 0,010 20/04 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2008
Trichlorfluormethan 0,006 g/l 02/08 2006 0,005
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 02/08 2006 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2008
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 10/06 2008
Gasser
Dichlordifluormethan 0,107 ng/l 02/08 2006 0,138
Phalater
DEHP < 0,100 10/06 2008
Dibuthylphthalat < 0,300 10/06 2008
diisononylphthalat < 0,300 10/06 2008
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 10/06 2008
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66