Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2652

Analyser for DGU 146.2652

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,310 <= 0,050 mg/l 30/05 2012 0,290
Anioner, total 9,40 meq/l 30/05 2012 10,0
Calcium (Ca) 150 mg/l 30/05 2012 180
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 29/04 2009 < 2,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 30/05 2012 45,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 21/11 2005
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 441 >= 100 mg/l 30/05 2012 477
Hrdhed, total 26,0 grader dH 21/11 2005
Inddampningsrest 627 mg/l 21/11 2005
Kalium 2,00 mg/l 30/05 2012 2,00
Kationer, total 9,30 meq/l 30/05 2012 11,0
Konduktivitet (ledningsevne) 83,3 >= 30,0 mS/m 30/05 2012 92,7
Magnesium (Mg) 4,90 mg/l 30/05 2012 5,00
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 30/05 2012 31,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 30/05 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 30/05 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 12,0 <= 4,00 mg/l 30/05 2012 11,0
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 30/05 2012 0,010
pH 6,98 >= 7,00 pH 30/05 2012 7,06
Phosphor, total-P 0,350 <= 0,150 mg/l 30/05 2012 0,360
Redoxpotentiale -151 mV 30/05 2012 -166
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 30/05 2012 63,0
Temperatur 9,30 grader C 30/05 2012 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,00 <= 0,200 mg/l 30/05 2012 5,60
Mangan (Mn) 0,530 <= 0,050 mg/l 30/05 2012 0,700
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2007
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 30/05 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 9,40 <= 200 g/l 11/05 2011 7,60
Arsen (As) 1,40 <= 5,00 g/l 11/05 2011 1,20
Beryllium 0,030 11/05 2011
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 11/05 2011 < 0,025
Bor (B) 29,0 <= 1000 g/l 11/05 2011 21,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 11/05 2011 < 0,004
Jod 2,80 11/05 2011
Kobber (Cu) 0,080 <= 2000 g/l 11/05 2011 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 g/l 11/05 2011 0,950
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 g/l 11/05 2011 < 0,500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 11/05 2011
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 29/04 2009
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 29/04 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 29/04 2009
Naphtalen < 0,020 g/l 29/04 2009
O-xylen < 0,020 g/l 29/04 2009
Toluen < 0,020 g/l 11/05 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 30/05 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,009 g/l 02/08 2006 0,011
Trichlortrifluorethn 0,033 g/l 02/08 2006 0,028
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 11/05 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 11/05 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,005 ng/l 02/08 2006 0,005
Phalater
DEHP < 0,100 11/05 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 11/05 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 11/05 2011 < 0,300
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 11/05 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66