Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2064

Analyser for DGU 146.2064

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 2,00 mg/l 04/09 1995 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,095 <= 0,050 mg/l 04/09 1995 0,086
Anioner, total 6,80 meq/l 04/09 1995 7,30
Calcium (Ca) 123 mg/l 04/09 1995 124
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 04/09 1995 30,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 04/09 1995 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 255 >= 100 mg/l 04/09 1995 258
Hrdhed, total 18,6 grader dH 04/09 1995 18,8
Inddampningsrest 461 mg/l 04/09 1995 510
Kalium 1,10 mg/l 04/09 1995 1,80
Kationer, total 7,30 meq/l 04/09 1995 7,70
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 <= 250 mS/m 04/09 1995 64,3
Magnesium (Mg) 6,20 mg/l 04/09 1995 5,70
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 04/09 1995 21,0
Nitrat (NO3) < 0,020 <= 50,0 mg/l 04/09 1995 < 0,020
Nitrit (NO2) < 0,020 <= 0,100 mg/l 04/09 1995 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 04/09 1995 2,30
Oxygen/Iltindhold 0,900 >= 5,00 mg/l 04/09 1995 0,500
pH 7,32 >= 7,00 pH 04/09 1995 7,30
Phosphor, total-P 0,080 <= 0,150 mg/l 04/09 1995 0,054
Sulfat (SO4) 92,0 <= 250 mg/l 04/09 1995 108
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,82 <= 0,200 mg/l 04/09 1995 1,67
Mangan (Mn) 0,280 <= 0,050 mg/l 04/09 1995 0,310
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 1990
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Anioniske detergenter 7,00 <= 100 g/l 04/09 1995 4,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,020 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 04/09 1995
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
2,4-D < 0,020 <= 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 1995
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 7,40 <= 200 g/l 04/09 1995 2,80
Arsen (As) 0,680 <= 5,00 g/l 04/09 1995 0,650
Barium (Ba) 110 g/l 04/09 1995 104
Bly (Pb) 0,070 <= 5,00 g/l 04/09 1995 < 0,200
Bor (B) 56,0 <= 1000 g/l 12/06 1991
Bromid 88,0 g/l 04/09 1995 86,0
Cadmium (Cd) < 0,005 <= 3,00 g/l 04/09 1995 < 0,009
Chrom (Cr) < 0,040 <= 25,0 g/l 04/09 1995 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 04/09 1995 < 1,00
Kobber (Cu) < 0,050 <= 2000 g/l 04/09 1995 < 0,100
Kvikslv (Hg) 0,002 <= 1,00 g/l 04/10 1995 0,001
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 g/l 04/09 1995 2,20
Selen (Se) < 0,100 <= 10,0 g/l 04/09 1995
Zink (Zn) 19,0 <= 3000 g/l 04/09 1995 0,700
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/06 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/06 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,050
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 11/06 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/06 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/06 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/06 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1995 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/06 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,050 < 1,00 g/l 04/09 1995 < 0,050
M+P-xylen < 0,050 g/l 04/09 1995 < 0,050
M-xylen < 0,100 11/06 1991
Naphtalen < 0,050 g/l 04/09 1995 < 0,050
O-xylen < 0,050 g/l 04/09 1995 < 0,050
P-xylen < 0,100 11/06 1991
Toluen < 0,050 g/l 04/09 1995 < 0,050
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1995 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1995 < 0,050
Tetrachlormethan < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1995 < 0,050
Trichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1995 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1995 < 0,050
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 04/09 1995 0,020
Svovlbrinte 0,021 <= 0,050 mg/l 04/09 1995 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66