Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 155.763

Analyser for DGU 155.763

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 07/05 2007 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,290 <= 0,050 mg/l 03/07 2012 0,340
Anioner, total 7,30 meq/l 03/07 2012 7,30
Calcium (Ca) 120 mg/l 03/07 2012 120
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 03/07 2012 30,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 07/05 2007 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 280 >= 100 mg/l 03/07 2012 279
Hrdhed, total 14,0 grader dH 03/09 1997 13,9
Inddampningsrest 364 mg/l 03/09 1997 386
Kalium 1,70 mg/l 03/07 2012 2,70
Kationer, total 7,30 meq/l 03/07 2012 7,80
Konduktivitet (ledningsevne) 67,2 <= 250 mS/m 03/07 2012 68,2
Magnesium (Mg) 8,60 mg/l 03/07 2012 10,0
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 03/07 2012 17,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 03/07 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 03/07 2012 < 0,005
Nitrit+nitrat-N < 0,005 19/05 2005
NVOC - org.carbon (C) 4,30 <= 4,00 mg/l 03/07 2012 3,10
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 03/07 2012 0,010
pH 7,46 >= 7,00 pH 03/07 2012 7,32
Phosphor, total-P 0,091 <= 0,150 mg/l 03/07 2012 0,110
Redoxpotentiale -157 mV 03/07 2012 -145
Sulfat (SO4) 94,0 <= 250 mg/l 03/07 2012 88,0
Temperatur 9,20 grader C 03/07 2012 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,70 <= 0,200 mg/l 03/07 2012 2,10
Mangan (Mn) 0,380 <= 0,050 mg/l 03/07 2012 0,380
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 1990
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 15/06 1999 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 19/05 2005 4,10
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Bromophos < 0,030 g/l 10/12 1997
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 g/l 07/12 1999 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 1999 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 07/05 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 14/08 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 07/12 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 1999 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
Thifensulfuron methy < 0,005 <= 0,100 g/l 21/03 1996
Triasulfuron < 0,005 21/03 1996
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 1999 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 g/l 27/04 2011 < 0,070
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 19/05 2005 < 0,050
Arsen (As) 5,00 <= 5,00 g/l 27/04 2011 4,80
Barium (Ba) 130 g/l 14/08 2003 120
Beryllium < 0,020 27/04 2011 0,005
Bly (Pb) 0,033 <= 5,00 g/l 27/04 2011 0,068
Bor (B) 69,0 <= 1000 g/l 27/04 2011 57,0
Bromid 43,0 g/l 22/05 2001 47,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 27/04 2011 < 0,004
Chrom (Cr) 0,050 <= 25,0 g/l 19/05 2005 0,310
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 g/l 22/05 2001 < 1,00
Jod 5,30 27/04 2011
Kobber (Cu) 0,073 <= 2000 g/l 27/04 2011 < 0,040
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 19/05 2005
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 22/05 2001 < 0,000
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 27/04 2011 < 0,030
Selen (Se) 0,050 <= 10,0 g/l 14/08 2003 < 0,050
Zink (Zn) < 0,500 <= 3000 g/l 27/04 2011 < 0,500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 27/04 2011 < 2,00
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 07/05 2007 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 16/04 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 03/09 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 16/04 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/04 2011 0,047
Flamprop-M-isopropyl < 0,005 21/03 1996
M+P-xylen 0,034 g/l 07/05 2007 < 0,020
M-xylen < 0,100 16/04 1991
Naphtalen < 0,020 g/l 07/05 2007 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 07/05 2007 < 0,020
P-xylen < 0,100 16/04 1991
Toluen < 0,020 g/l 27/04 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 0,034
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Dichlorethan < 0,050 16/09 1998
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,050 <= 1,00 g/l 16/09 1998
Trichloreddikesyre < 0,010 03/07 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,000 g/l 16/04 1998 0,000
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 16/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/04 2011 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,050 g/l 16/09 1998
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 27/04 2011 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,006 ng/l 16/04 1998 0,008
Methan 0,014 <= 0,010 mg/l 14/08 2003 0,060
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 14/08 2003 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 27/04 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 27/04 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 27/04 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 27/04 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66