Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2065

Analyser for DGU 146.2065

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Benzylbuthylphthalat < 0,100 12/09 1996
Carbofenotion < 0,010 12/09 1996
Chlordan < 0,010 12/09 1996
di(2-ethylhexyl)adip < 0,200 12/09 1996
Fonofos < 0,010 12/09 1996
Sebutylazin < 0,010 12/09 1996
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 05/07 2006 0,019
Anioner, total 5,00 meq/l 21/08 1997 5,10
Calcium (Ca) 82,0 mg/l 19/08 1999 84,0
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 21/08 1997 < 2,00
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 05/07 2006 26,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 19/08 1999 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 143 >= 100 mg/l 21/08 1997 150
Hrdhed, total 12,3 grader dH 21/08 1997 11,6
Inddampningsrest 364 mg/l 21/08 1997 317
Kalium 1,60 mg/l 05/07 2006 1,20
Kationer, total 5,20 meq/l 21/08 1997 5,00
Konduktivitet (ledningsevne) 56,5 <= 250 mS/m 05/07 2006 56,3
Magnesium (Mg) 6,80 mg/l 19/08 1999 2,50
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 19/08 1999 17,0
Nitrat (NO3) < 0,050 <= 50,0 mg/l 05/07 2006 0,099
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 05/07 2006 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 21/08 1997 2,20
Oxygen/Iltindhold 0,080 mg/l 05/07 2006 0,100
pH 8,00 >= 7,00 pH 05/07 2006 7,80
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 19/08 1999 0,044
Redoxpotentiale -71 mV 05/07 2006
Sulfat (SO4) 99,0 <= 250 mg/l 05/07 2006 100
Temperatur 9,40 grader C 15/06 2005 7,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 3,40 <= 0,200 mg/l 05/07 2006 0,780
Mangan (Mn) 0,480 <= 0,050 mg/l 05/07 2006 0,320
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 12/09 1996
Aldicarb < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 1996
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 1996
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 05/07 2006 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Bromophos < 0,010 g/l 12/09 1996
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Cycloat < 0,010 12/09 1996
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 g/l 19/08 1999 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 1996
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 1999
Diuron < 0,010 g/l 05/07 2006 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Endrin < 0,010 12/09 1996
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2003 < 0,010
Gamma Lindan (HCH) < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 1996
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
HCH-beta < 0,010 12/09 1996
HCH-delta < 0,010 12/09 1996
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 1996
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 12/09 1996
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 1999 < 0,020
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 19/08 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 1999 < 0,010
Methomyl < 0,020 < 0,100 g/l 12/09 1996
Metolachlor < 0,010 12/09 1996
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Mirex < 0,010 12/09 1996
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Prometryn < 0,020 12/09 1996
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 1999
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1300 <= 200 g/l 15/06 2005 1,60
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 15/06 2005 < 0,200
Arsen (As) 1,80 <= 5,00 g/l 15/06 2005 1,20
Barium (Ba) 61,0 g/l 20/08 2003 71,0
Beryllium 0,027 15/06 2005
Bly (Pb) 0,630 <= 5,00 g/l 15/06 2005 < 0,025
Bor (B) < 10,0 <= 1000 g/l 15/06 2005 < 10,0
Bromid 92,0 g/l 09/07 2002 160
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 15/06 2005 0,007
Chrom (Cr) 0,930 <= 25,0 g/l 15/06 2005 0,800
Cyanid (CN) 32,0 <= 50,0 g/l 09/07 2002 < 1,00
Kobber (Cu) 0,950 <= 2000 g/l 15/06 2005 0,250
Kobolt (Co) 0,600 < 5,00 g/l 15/06 2005
Kvikslv (Hg) 0,013 <= 1,00 g/l 26/09 1995 0,004
Nikkel (Ni) 1,70 <= 20,0 g/l 15/06 2005 1,10
Selen (Se) 0,150 <= 10,0 g/l 20/08 2003 < 0,050
Zink (Zn) 2,90 <= 3000 g/l 15/06 2005 44,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 05/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,030
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 05/07 2006 < 0,030
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 21/08 1997 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 05/07 2006 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 05/07 2006 < 0,020
MTBE < 0,020 <= 5,00 g/l 20/08 2003 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 05/07 2006 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 05/07 2006 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 05/07 2006 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2006
4-Nonylphenol < 0,100 12/09 1996
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2006 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2006 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2006 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 05/07 2006 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2006 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,005 g/l 22/04 1998 0,005
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 22/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/07 2006 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 05/07 2006 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,048 ng/l 22/04 1998 0,037
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 19/08 1999 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 19/08 1999 < 0,010
Phalater
DEHP < 0,100 05/07 2006 < 0,300
Dibuthylphthalat < 0,300 05/07 2006 < 0,300
diisononylphthalat < 0,300 05/07 2006
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 05/07 2006 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66