Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.521

Analyser for DGU 146.521

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 19/03 2013 4,00
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 19/03 2013 0,180
Anioner, total 7,10 meq/l 30/11 2009 6,77
Calcium (Ca) 110 mg/l 19/03 2013 120
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 19/03 2013 28,0
Farvetal-Pt 28,0 <= 15,0 mg Pt/l 14/02 1977
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 19/03 2013 0,270
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 262 >= 100 mg/l 19/03 2013 268
Hrdhed, total 16,7 grader dH 22/08 1996 16,9
Inddampningsrest 440 mg/l 19/03 2013 430
Kalium 1,80 mg/l 19/03 2013 1,90
Kationer, total 7,20 meq/l 30/11 2009 6,62
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 <= 250 mS/m 19/03 2013 65,8
Magnesium (Mg) 7,20 mg/l 19/03 2013 7,10
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 19/03 2013 12,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 19/03 2013 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 19/03 2013 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 19/03 2013 2,40
Oxygen/Iltindhold 0,400 >= 5,00 mg/l 19/03 2013 0,150
pH 7,30 >= 7,00 pH 19/03 2013 7,18
Phosphor, total-P 0,095 <= 0,150 mg/l 19/03 2013 0,094
Redoxpotentiale -148 mV 30/11 2009 -84
Sulfat (SO4) 96,0 <= 250 mg/l 19/03 2013 90,0
Temperatur 8,60 grader C 19/03 2013 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,00 <= 0,200 mg/l 19/03 2013 2,10
Mangan (Mn) 0,280 <= 0,050 mg/l 19/03 2013 0,290
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 1993 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 22/10 1998
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 16/08 2006 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 g/l 22/10 1998
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 22/10 1998
Diuron < 0,010 g/l 19/03 2013 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 13/11 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2006 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/10 1998 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 22/10 1998
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/10 1998
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 22/10 1998
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,70 <= 200 g/l 30/11 2009 0,200
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 22/12 2005 < 0,200
Arsen (As) 1,20 <= 5,00 g/l 19/03 2013 1,10
Barium (Ba) 120 g/l 19/03 2013 120
Beryllium < 0,002 22/12 2005
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 30/11 2009 0,038
Bor (B) 14,0 <= 1000 g/l 19/03 2013 17,0
Bromid 87,0 g/l 18/12 2002 48,0
Cadmium (Cd) 0,027 <= 3,00 g/l 30/11 2009 < 0,004
Chrom (Cr) < 0,040 <= 25,0 g/l 22/12 2005 < 0,040
Cyanid (CN) 2,00 <= 50,0 g/l 18/12 2002 < 1,00
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 g/l 30/11 2009 < 0,040
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 19/03 2013 < 0,100
Kvikslv (Hg) < 0,000 <= 1,00 g/l 18/12 2002 0,000
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 g/l 19/03 2013 0,150
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 13/11 2003 < 0,050
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 g/l 30/11 2009 23,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 16/08 2006
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/11 1991
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/11 1991
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/03 2013 < 0,020
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 06/11 1991
3,4-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/11 1991
3,5-Dimethylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/11 1991
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 11/10 1994 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/02 2009 < 0,020
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 06/11 1991
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
Ethylbenzen < 0,100 g/l 03/11 1994
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/11 2009 < 0,020
M-xylen 0,000 05/09 1990
Naphtalen < 0,020 g/l 30/11 2009 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/11 2009 < 0,020
P-xylen 0,000 05/09 1990
Toluen < 0,020 g/l 30/11 2009 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 30/11 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,000 g/l 16/04 1998 0,000
Trichlortrifluorethn 0,000 g/l 16/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/11 2009 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 30/11 2009 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,017 ng/l 16/04 1998 0,013
Methan 0,011 <= 0,010 mg/l 13/11 2003 0,022
Svovlbrinte 0,013 <= 0,050 mg/l 13/11 2003 0,011
Phalater
DEHP < 0,100 30/11 2009 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 30/11 2009 < 0,300
diisononylphthalat < 0,300 30/11 2009 < 0,300
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/11 2009 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66