Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 146.2551

Analyser for DGU 146.2551

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 13,0 mg/l 31/05 2010 9,00
Ammonium (NH4) 0,049 <= 0,050 mg/l 11/06 2012 0,160
Anioner, total 14,0 meq/l 11/06 2012 24,0
Calcium (Ca) 130 mg/l 11/06 2012 290
Chlorid (Cl) 230 <= 250 mg/l 11/06 2012 580
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 10/11 2004
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 410 >= 100 mg/l 11/06 2012 432
Hrdhed, total 26,0 grader dH 10/11 2004
Inddampningsrest 798 mg/l 10/11 2004
Kalium 1,90 mg/l 11/06 2012 2,80
Kationer, total 13,0 meq/l 11/06 2012 25,0
Konduktivitet (ledningsevne) 130 <= 250 mS/m 11/06 2012 243
Magnesium (Mg) 3,80 mg/l 11/06 2012 6,90
Natrium (Na) 140 <= 175 mg/l 11/06 2012 230
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 11/06 2012 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,015 <= 0,100 mg/l 11/06 2012 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 16,0 <= 4,00 mg/l 11/06 2012 12,0
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 11/06 2012 0,030
pH 6,82 >= 7,00 pH 11/06 2012 6,64
Phosphor, total-P 0,029 <= 0,150 mg/l 11/06 2012 0,009
Redoxpotentiale -58 mV 11/06 2012 -13
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 5,50 mg/l 06/08 2007
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 11/06 2012 54,0
Temperatur 9,20 grader C 11/06 2012 7,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,490 <= 0,200 mg/l 11/06 2012 0,870
Mangan (Mn) 0,100 <= 0,050 mg/l 11/06 2012 0,230
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 06/08 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/06 2012 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 22,0 <= 200 g/l 28/06 2011 19,0
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 17/10 2005
Arsen (As) 2,60 <= 5,00 g/l 28/06 2011 2,60
Beryllium 0,020 28/06 2011 0,041
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 28/06 2011 0,130
Bor (B) 14,0 <= 1000 g/l 28/06 2011 17,0
Bromid 250 g/l 28/06 2011
Cadmium (Cd) 0,071 <= 3,00 g/l 28/06 2011 0,070
Chrom (Cr) 0,880 <= 25,0 g/l 17/10 2005
Jod 1,70 28/06 2011
Kobber (Cu) 4,70 <= 2000 g/l 28/06 2011 7,20
Kobolt (Co) 0,400 < 5,00 g/l 17/10 2005
Nikkel (Ni) 5,40 <= 20,0 g/l 28/06 2011 4,40
Zink (Zn) 2,90 <= 3000 g/l 28/06 2011 2,40
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 28/06 2011
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 31/05 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 31/05 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 31/05 2010 < 0,020
Toluen 0,035 g/l 28/06 2011 < 0,020
Xylen 0,026 <= 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 11/06 2012 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,054 g/l 02/08 2006 0,078
Trichlortrifluorethn 0,018 g/l 02/08 2006 0,017
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 28/06 2011 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 28/06 2011 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,338 ng/l 02/08 2006 0,208
Phalater
DEHP < 0,100 28/06 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 28/06 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 28/06 2011 < 0,100
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 28/06 2011 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2013.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66