Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,20 meq/l 06/02 1992 5,30
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/12 2000 < 0,005
Calcium (Ca) 130 mg/l 29/08 2000 139
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 29/08 2000 < 2,00
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 29/08 2000 49,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 29/08 2000 1,00
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 29/08 2000 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 327 >= 100 mg/l 29/08 2000 329
Hårdhed, total 21,0 grader dH 29/08 2000 21,7
Inddampningsrest 551 mg/l 29/08 2000 547
Kalium 4,10 mg/l 29/08 2000 3,50
Konduktivitet (ledningsevne) 89,0 >= 30,0 mS/m 17/05 2022 78,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 29/08 2000 10,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 29/08 2000 28,3
Nitrat (NO3) 40,0 <= 50,0 mg/l 14/12 2000 42,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/05 2022 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 29/08 2000 1,58
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 28/03 2018 7,90
pH 7,40 >= 7,00 pH 17/05 2022 7,20
Phosphor, total-P 0,014 <= 0,150 mg/l 29/08 2000 0,010
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 29/08 2000 78,0
Temperatur 15,6 grader C 17/05 2022 9,40
Turbiditet 0,360 <= 1,00 FTU 01/05 2019 0,300
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,080 <= 0,200 mg/l 01/05 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,016 <= 0,050 mg/l 14/12 2000 0,008
Farve Ingen 28/03 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 28/03 2018 Ingen lugt
Smag Normal 28/03 2018 Normal
Syn Klar 28/03 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/05 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 17/05 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/12 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,30 <= 200 µg/l 05/07 2019 1,20
Arsen (As) 0,670 <= 5,00 µg/l 17/05 2022 0,550
Bly (Pb) 0,360 <= 5,00 µg/l 17/05 2022 0,290
Bor (B) 100 <= 1000 µg/l 08/03 2017 89,0
Cadmium (Cd) 0,007 <= 3,00 µg/l 17/05 2022 0,008
Chrom (Cr) 0,220 <= 50,0 µg/l 17/05 2022 0,230
Kobber (Cu) 17,9 <= 2000 µg/l 17/05 2022 19,9
Kobolt (Co) 0,052 < 5,00 µg/l 08/03 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,690 <= 20,0 µg/l 17/05 2022 0,530
Zink (Zn) 28,0 <= 3000 µg/l 17/05 2022 121
Chlorerede opløsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Tetrachlorethylen < 0,050 <= 1,00 µg/l 03/12 1991 < 0,050
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 05/07 2019 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66