Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

B4 - DGU 108.384 (108.76)

Analyser for B4 - DGU 108.384 (108.76)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,40 meq/l 13/04 1964 5,40
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 21/11 2018 < 0,005
Calcium (Ca) 130 mg/l 21/11 2018 140
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 21/11 2018 < 2,00
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 21/11 2018 40,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 21/11 2018 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 361 >= 100 mg/l 21/11 2018 347
Hrdhed, total 23,2 grader dH 13/04 1964 23,2
Inddampningsrest 500 mg/l 09/03 2004 537
Kalium 5,70 mg/l 21/11 2018 6,80
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 >= 30,0 mS/m 21/11 2018 81,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 21/11 2018 11,0
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 21/11 2018 25,0
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 21/11 2018 34,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 21/11 2018 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 21/11 2018 1,50
Oxygen/Iltindhold 5,80 mg/l 21/11 2018 9,70
pH 7,00 >= 7,00 pH 21/11 2018 8,20
Phosphor, total-P 0,013 <= 0,150 mg/l 21/11 2018 0,043
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 21/11 2018 48,0
Temperatur 9,90 grader C 21/11 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 21/11 2018 0,011
Farve Ingen 21/11 2013 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 21/11 2013 Ikke oplyst
Syn Klar 21/11 2013 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2013
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2013
Kimtal 22Gr. 23,0 < 200 antal/ml 09/12 2013 150
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 09/12 2013 6,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,015 <= 0,100 μg/l 21/11 2018
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,027 <= 0,100 g/l 21/11 2018 0,049
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,720 <= 5,00 g/l 21/11 2018 1,10
Barium (Ba) 140 g/l 21/11 2018 160
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 21/11 2018 77,0
Kobolt (Co) 0,046 < 5,00 g/l 21/11 2018
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 g/l 21/11 2018 3,60
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2018
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,020
4-Chlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 21/11 2018
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 15/03 2001
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,100
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 0,044
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,100
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/11 2018 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/11 2018 < 0,010
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/11 2018
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/11 2018
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 21/11 2018
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 21/11 2018
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 21/11 2018
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 21/11 2018
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/11 2018 < 0,100
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/11 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66