Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

B9 - DGU 108.175.2 (F2)

Analyser for B9 - DGU 108.175.2 (F2)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 01/04 1998
Calcium (Ca) 175 mg/l 01/04 1998
Carbondioxid, aggr. 8,00 mg/l 01/04 1998
Chlorid (Cl) 90,0 <= 250 mg/l 01/04 1998
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 01/04 1998
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 430 >= 100 mg/l 01/04 1998
Inddampningsrest 740 mg/l 01/04 1998
Kalium 1,50 mg/l 01/04 1998
Konduktivitet (ledningsevne) 1450 >= 30,0 mS/m 14/01 2021 17,8
Magnesium (Mg) 19,6 mg/l 01/04 1998
Natrium (Na) 30,8 <= 175 mg/l 01/04 1998
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 01/04 1998
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 01/04 1998
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 14/01 2021 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 2,04 mg/l 14/01 2021 8,27
pH 7,03 >= 7,00 pH 14/01 2021 7,15
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 01/04 1998
Redoxpotentiale 107 mV 14/01 2021 99,8
Sulfat (SO4) 130 <= 250 mg/l 01/04 1998
Temperatur 10,9 grader C 14/01 2021 14,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,30 <= 0,200 mg/l 01/04 1998
Mangan (Mn) 0,260 <= 0,050 mg/l 01/04 1998
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,00 <= 20,0 µg/l 01/04 1998
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chlorethan < 0,020 µg/l 14/01 2021 < 0,100
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan < 20,0 µg/l 20/11 2007
Trichlortrifluorethn < 20,0 µg/l 20/11 2007
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 14/01 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 µg/l 14/11 2011 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66