Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/08 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 55,0 <= 250 mg/l 30/08 2022 52,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 05/07 2019 < 1,00
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 30/08 2022 1,00
Fluorid (F) 0,080 <= 1,50 mg/l 30/08 2022 0,270
Konduktivitet (ledningsevne) 84,0 >= 30,0 mS/m 30/08 2022 88,0
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 30/08 2022 26,8
Nitrat (NO3) 19,0 <= 50,0 mg/l 30/08 2022 26,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/08 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 30/08 2022 1,30
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 28/03 2018 7,90
pH 7,30 >= 7,00 pH 30/08 2022 7,50
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 30/08 2022 55,0
Temperatur 17,6 grader C 30/08 2022 15,2
Turbiditet 0,230 <= 1,00 FTU 30/08 2022 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 30/08 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 30/08 2022 < 0,001
Lugt Ingen lugt 30/08 2022 Ingen lugt
Smag Ingen 30/08 2022 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/08 2022 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 05/07 2019 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,035 <= 0,100 g/l 05/07 2019 0,034
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 05/07 2019 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 05/07 2019 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 05/07 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,034 <= 0,100 μg/l 05/07 2019 0,047
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,054 <= 0,100 g/l 05/07 2019 0,049
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 30/08 2022 1,80
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 30/08 2022 < 0,200
Arsen (As) 0,770 <= 5,00 g/l 30/08 2022 0,700
Bly (Pb) 0,400 <= 5,00 g/l 30/08 2022 1,10
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 30/08 2022 100
Cadmium (Cd) 0,007 <= 3,00 g/l 30/08 2022 0,006
Chrom (Cr) 0,450 <= 50,0 g/l 30/08 2022 0,440
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 30/08 2022
Kobber (Cu) 25,4 <= 2000 g/l 30/08 2022 13,5
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 30/08 2022 0,068
Kvikslv (Hg) 0,043 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,002
Nikkel (Ni) 0,570 <= 20,0 g/l 30/08 2022 0,420
Selen (Se) 0,260 <= 10,0 g/l 30/08 2022 0,740
Zink (Zn) 28,0 <= 3000 g/l 30/08 2022 23,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/08 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/08 2022 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/08 2022 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/08 2022 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 30/08 2022 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 30/08 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/08 2022 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 30/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 30/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 g/l 30/08 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 30/08 2022 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 30/08 2022 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 30/08 2022 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 09/08 2021 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 30/08 2022 < 0,001
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 30/08 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/07 2019 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/08-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66