Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

B5 - DGU 108.344.1 (F1)

Analyser for B5 - DGU 108.344.1 (F1)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/08 2022 < 0,020
Calcium (Ca) 142 mg/l 30/08 2022 143
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 30/08 2022 3,00
Chlorid (Cl) 54,0 <= 250 mg/l 30/08 2022 53,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 30/08 2022 0,070
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 375 >= 100 mg/l 30/08 2022 369
Hrdhed, total 22,7 grader dH 30/08 2022 22,8
Inddampningsrest 550 mg/l 02/09 2010 550
Kalium 3,32 mg/l 30/08 2022 3,47
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 >= 30,0 mS/m 30/08 2022 78,0
Magnesium (Mg) 12,3 mg/l 30/08 2022 12,2
Natrium (Na) 27,4 <= 175 mg/l 30/08 2022 26,0
Nitrat (NO3) 20,0 <= 50,0 mg/l 30/08 2022 33,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/08 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 30/08 2022 1,50
Oxygen/Iltindhold 4,20 mg/l 30/08 2022 5,60
pH 7,40 >= 7,00 pH 30/08 2022 7,50
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 30/08 2022 0,010
Redoxpotentiale 190 mV 28/10 1999
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 30/08 2022 55,0
Temperatur 11,7 grader C 30/08 2022 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 30/08 2022 0,008
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 30/08 2022 0,007
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/12 2003
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/03 2013
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/08 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 30/08 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) 0,020 <= 0,100 g/l 30/08 2022 0,020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,030 <= 0,100 g/l 30/08 2022 0,060
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 30/08 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2006 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 30/08 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 30/08 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 30/08 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,030 <= 0,100 μg/l 30/08 2022 0,020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 30/08 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 30/08 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 30/08 2022
Trifluoreddikesyre, TFA 0,510 < 9,00 μg/l 30/08 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 30/08 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,040 <= 0,100 g/l 30/08 2022 0,040
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/08 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 30/08 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,690 <= 5,00 g/l 30/08 2022 0,610
Barium (Ba) 153 g/l 30/08 2022 140
Bor (B) 140 <= 1000 g/l 30/08 2022 100
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 30/08 2022 0,060
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 g/l 30/08 2022 0,560
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
4-Chlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2006 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/08 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 20/08 2020
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/08 2020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 15/03 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 20/08 2020
O-xylen < 0,020 g/l 20/08 2020
Toluen < 0,020 g/l 20/08 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chlorethan < 0,100 g/l 08/12 2008 < 0,100
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Tetrachlorethylen 0,025 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/12 2008 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Trichlorfluormethan < 20,0 g/l 20/11 2007
Trichlortrifluorethn < 20,0 g/l 20/11 2007
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/12 2008 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 08/12 2008 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/11 2018
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/11 2018
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 30/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 30/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 30/08 2022 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 30/08 2022 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 30/08 2022 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 30/08 2022 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 30/08 2022 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/11 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 30/08 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/05-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66