Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

B5 - DGU 108.344.1 (F1)

Analyser for B5 - DGU 108.344.1 (F1)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/08 2020 0,006
Calcium (Ca) 143 mg/l 20/08 2020 140
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 20/08 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 20/08 2020 53,0
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 20/08 2020 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 369 >= 100 mg/l 20/08 2020 379
Hrdhed, total 22,8 grader dH 20/08 2020
Inddampningsrest 550 mg/l 02/09 2010 550
Kalium 3,47 mg/l 20/08 2020 3,40
Konduktivitet (ledningsevne) 78,0 >= 30,0 mS/m 20/08 2020 88,0
Magnesium (Mg) 12,2 mg/l 20/08 2020 12,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 20/08 2020 28,0
Nitrat (NO3) 33,0 <= 50,0 mg/l 20/08 2020 25,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 20/08 2020 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 20/08 2020 1,40
Oxygen/Iltindhold 5,60 mg/l 20/08 2020 4,90
pH 7,50 >= 7,00 pH 20/08 2020 7,00
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 20/08 2020 0,016
Redoxpotentiale 190 mV 28/10 1999
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 20/08 2020 58,0
Temperatur 9,70 grader C 20/08 2020 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 20/08 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 20/08 2020 0,008
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/12 2003
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/03 2013
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) 0,020 <= 0,100 g/l 20/08 2020 0,011
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,060 <= 0,100 g/l 20/08 2020 0,071
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2006 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,020 <= 0,100 μg/l 20/08 2020 0,055
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,040 <= 0,100 g/l 20/08 2020 0,059
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 g/l 20/08 2020 0,580
Barium (Ba) 140 g/l 20/08 2020 140
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 20/08 2020 130
Kobolt (Co) 0,060 < 5,00 g/l 20/08 2020 0,052
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 g/l 20/08 2020 2,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/09 2010 < 0,010
4-Chlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2006 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/08 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 20/08 2020
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/08 2020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 15/03 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 20/08 2020
O-xylen < 0,020 g/l 20/08 2020
Toluen < 0,020 g/l 20/08 2020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,100 g/l 08/12 2008 < 0,100
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Tetrachlorethylen 0,025 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/12 2008 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Trichlorfluormethan < 20,0 g/l 20/11 2007
Trichlortrifluorethn < 20,0 g/l 20/11 2007
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/12 2008 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 21/11 2018 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 08/12 2008 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/11 2018
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/11 2018
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 20/08 2020 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 20/08 2020 < 0,010
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 20/08 2020 < 0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 20/08 2020
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 20/08 2020 < 0,010
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/11 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/08 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66