Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Gylling Vandvrk

Analyser for Gylling Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/02 2022 < 0,020
Calcium (Ca) 143 mg/l 07/02 2022 130
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 07/02 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 51,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 48,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 03/05 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 1,20 <= 15,0 mg Pt/l 10/10 2017 1,30
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 370 >= 100 mg/l 07/02 2022 370
Hrdhed, total 22,8 grader dH 07/02 2022 20,9
Inddampningsrest 490 mg/l 10/10 2017 540
Kalium 4,50 mg/l 10/10 2017 4,60
Konduktivitet (ledningsevne) 81,0 >= 30,0 mS/m 07/02 2022 78,0
Magnesium (Mg) 11,9 mg/l 07/02 2022 11,7
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 10/10 2017 23,0
Nitrat (NO3) 21,0 <= 50,0 mg/l 07/02 2022 31,0
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 07/02 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 07/02 2022 1,80
Oxygen/Iltindhold 5,40 mg/l 07/02 2022 6,80
pH 7,60 >= 7,00 pH 07/02 2022 7,20
Phosphor, total-P 0,028 <= 0,150 mg/l 10/10 2017 0,025
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 51,0
Temperatur 10,5 grader C 07/02 2022 11,2
Turbiditet 0,360 <= 1,00 FTU 01/05 2019 0,770
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 07/02 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 07/02 2022 0,005
Farve Ingen 01/02 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 01/02 2018 Ingen lugt
Smag Normal 01/02 2018 Normal
Syn Klar 01/02 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/02 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/02 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/02 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/02 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 19/02 2002 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 07/02 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 07/02 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 07/02 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,020 <= 0,100 μg/l 07/02 2022 0,030
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,390 < 9,00 μg/l 07/02 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 07/02 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,040 <= 0,100 g/l 07/02 2022 0,040
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/02 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/02 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 07/02 2022 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 07/02 2022 < 0,100
Arsen (As) 0,720 <= 5,00 g/l 07/02 2022 0,630
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 g/l 05/07 2019 1,60
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 07/02 2022 120
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 05/07 2019 0,021
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 05/07 2019 0,210
Cobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 07/02 2022 < 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 07/02 2022 < 1,00
Kobber (Cu) 18,0 <= 2000 g/l 05/07 2019 15,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 03/05 2021 < 0,050
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 07/02 2022 0,004
Nikkel (Ni) 0,790 <= 20,0 g/l 07/02 2022 0,560
Selen (Se) 2,49 <= 10,0 g/l 07/02 2022 0,930
Zink (Zn) 11,0 <= 3000 g/l 05/07 2019 230
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/02 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/02 2011 < 0,010
4-Chlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/02 2002 < 0,020
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 01/02 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 01/02 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 01/02 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 01/02 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 01/02 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/02 2018 < 0,020
Radioaktivitetsindikatorer
Radon 16,0 < 100 Bq/l, Becquerel/l 27/03 2019
Total alfa aktivitet < 0,040 Bq/l, Becquerel/l 06/03 2019
Total beta aktivitet < 0,180 Bq/l, Becquerel/l 06/03 2019
Total indikativ dosis < 0,100 < 0,100 mSv/r 06/03 2019
Tritium < 7,60 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 06/03 2019
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 05/07 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/02 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/08-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66