Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/05 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 51,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 48,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,190
Hårdhed, total 23,0 grader dH 08/05 2023 22,8
Kalium 4,50 mg/l 10/10 2017 4,60
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 10/10 2017 23,0
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 08/05 2023 21,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 08/05 2023 0,004
Oxygen/Iltindhold 5,40 >= 5,00 mg/l 08/05 2023 5,40
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 08/05 2023 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 08/05 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/05 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 08/05 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,620 <= 20,0 µg/l 08/05 2023 0,790

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/12 2000 < 0,005
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 29/08 2000 49,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 29/08 2000 0,140
Hårdhed, total 21,0 grader dH 29/08 2000 21,7
Kalium 4,10 mg/l 29/08 2000 3,50
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 29/08 2000 28,3
Nitrat (NO3) 40,0 <= 50,0 mg/l 14/12 2000 42,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/01 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 28/03 2018 7,90
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 29/08 2000 78,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,080 <= 0,200 mg/l 01/05 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,016 <= 0,050 mg/l 14/12 2000 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 31/01 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/12 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 µg/l 31/01 2024 0,380
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66