Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Alrvej - DGU 108.733

Analyser for Alrvej - DGU 108.733

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 0,020
Calcium (Ca) 126 mg/l 28/10 2021 119
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/10 2021 4,00
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 28/10 2021 34,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 28/10 2021 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 319 >= 100 mg/l 28/10 2021 315
Hrdhed, total 19,6 grader dH 28/10 2021 18,5
Kalium 2,19 mg/l 28/10 2021 1,61
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 >= 30,0 mS/m 28/10 2021 68,0
Magnesium (Mg) 8,68 mg/l 28/10 2021 8,07
Natrium (Na) 21,6 <= 175 mg/l 28/10 2021 18,5
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 28/10 2021 4,30
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 28/10 2021 0,012
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 28/10 2021 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 28/10 2021 < 0,100
pH 7,20 >= 7,00 pH 28/10 2021 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 28/10 2021 0,020
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 28/10 2021 86,0
Temperatur 9,70 grader C 28/10 2021 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,644 <= 0,200 mg/l 28/10 2021 0,583
Mangan (Mn) 0,394 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 0,438
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 28/10 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 28/10 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 28/10 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 28/10 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,170 < 9,00 μg/l 28/10 2021 0,270
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,870 <= 5,00 g/l 28/10 2021 0,940
Barium (Ba) 128 g/l 28/10 2021 115
Bor (B) 70,0 <= 1000 g/l 28/10 2021 50,0
Cobolt (Co) 0,120 < 5,00 g/l 28/10 2021 0,160
Nikkel (Ni) 0,540 <= 20,0 g/l 28/10 2021 0,610
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/10 2021 < 0,010
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 28/10 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 28/10 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/10 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/08-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66