Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

B5 - DGU 108.344.2 (F2)

Analyser for B5 - DGU 108.344.2 (F2)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/08 2020 0,006
Calcium (Ca) 143 mg/l 20/08 2020 140
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 20/08 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 20/08 2020 53,0
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 20/08 2020 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 369 >= 100 mg/l 20/08 2020 379
Hrdhed, total 22,8 grader dH 20/08 2020
Kalium 3,47 mg/l 20/08 2020 3,40
Konduktivitet (ledningsevne) 78,0 >= 30,0 mS/m 20/08 2020 88,0
Magnesium (Mg) 12,2 mg/l 20/08 2020 12,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 20/08 2020 28,0
Nitrat (NO3) 33,0 <= 50,0 mg/l 20/08 2020 25,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 20/08 2020 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 20/08 2020 1,40
Oxygen/Iltindhold 5,60 mg/l 20/08 2020 4,90
pH 7,50 >= 7,00 pH 20/08 2020 7,00
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 20/08 2020 0,016
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 20/08 2020 58,0
Temperatur 9,70 grader C 20/08 2020 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 20/08 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 20/08 2020 0,008
Mikrobiologiske
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/03 2013
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) 0,020 <= 0,100 g/l 20/08 2020 0,011
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,060 <= 0,100 g/l 20/08 2020 0,071
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Diuron < 0,010 g/l 20/08 2020 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 21/11 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,020 <= 0,100 μg/l 20/08 2020 0,055
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,040 <= 0,100 g/l 20/08 2020 0,020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 g/l 20/08 2020 0,580
Barium (Ba) 140 g/l 20/08 2020 140
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 20/08 2020 130
Kobolt (Co) 0,060 < 5,00 g/l 20/08 2020 0,052
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 g/l 20/08 2020 2,10
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/08 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 20/08 2020
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/08 2020
Naphtalen < 0,020 g/l 20/08 2020
O-xylen < 0,020 g/l 20/08 2020
Toluen < 0,020 g/l 20/08 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Tetrachlorethylen 0,025 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 21/11 2018
1,2-Dibromethane < 0,001 g/l 20/08 2020 < 0,010
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2018
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/11 2018
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/11 2018
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,005
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,001 <= 0,100 μg/l 20/08 2020 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 20/08 2020 < 0,010
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2018
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 20/08 2020 < 0,010
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 20/08 2020
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/08 2020 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 20/08 2020 < 0,010
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 21/11 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/11 2018
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/08 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66