Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

DGU 108.14 (Alrvej 60)

Analyser for DGU 108.14 (Alrvej 60)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/02 2021
Calcium (Ca) 121 mg/l 01/02 2021
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 01/02 2021
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 01/02 2021
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 01/02 2021
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 328 >= 100 mg/l 01/02 2021
Hrdhed, total 19,0 grader dH 01/02 2021
Kalium 9,42 mg/l 01/02 2021
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 >= 30,0 mS/m 01/02 2021
Magnesium (Mg) 8,88 mg/l 01/02 2021
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 01/02 2021
Nitrat (NO3) 18,0 <= 50,0 mg/l 01/02 2021
Nitrit (NO2) 0,024 <= 0,100 mg/l 01/02 2021
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 01/02 2021
Oxygen/Iltindhold 1,60 mg/l 01/02 2021
pH 7,20 >= 7,00 pH 01/02 2021
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 01/02 2021
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 01/02 2021
Temperatur 9,70 grader C 01/02 2021
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,086 <= 0,200 mg/l 01/02 2021
Mangan (Mn) 0,468 <= 0,050 mg/l 01/02 2021
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/02 2021
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 01/02 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 01/02 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 01/02 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 01/02 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/02 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/02 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,210 <= 5,00 g/l 01/02 2021
Barium (Ba) 49,0 g/l 01/02 2021
Bor (B) 60,0 <= 1000 g/l 01/02 2021
Cobolt (Co) 0,250 < 5,00 g/l 01/02 2021
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 g/l 01/02 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/02 2021
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/02 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/02 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/08-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Sbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66