Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.398 - Hirtshals vand

Analyser for DGU 5.398 - Hirtshals vand

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 3,21 meq/l 21/11 1991 3,75
Ammonium (NH4) 0,190 <= 0,050 mg/l 14/03 2007 0,110
Anioner, total 5,73 meq/l 11/08 2004 5,80
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 14/03 2007 65,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 14/03 2007 < 2,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 14/03 2007 67,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 11/10 1999 < 2,00
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 14/03 2007 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 189 >= 100 mg/l 14/03 2007 188
Hrdhed, total 14,7 grader dH 04/08 1998 14,2
Inddampningsrest 360 mg/l 14/03 2007 380
Kalium 3,40 mg/l 14/03 2007 3,60
Kationer, total 5,70 meq/l 19/08 2003
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 14/03 2007 64,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 14/03 2007 15,0
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 14/03 2007 35,0
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 14/03 2007 10,0
Nitrit (NO2) 0,210 <= 0,100 mg/l 14/03 2007 0,420
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 14/03 2007 1,40
Oxygen/Iltindhold 1,30 mg/l 14/03 2007 0,800
pH 8,00 >= 7,00 pH 14/03 2007 8,10
Phosphor, total-P 0,078 <= 0,150 mg/l 14/03 2007 0,072
Silicium / Kiselsyre (SiO2) 4,90 mg/l 11/10 1999 7,20
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 14/03 2007 76,0
Temperatur 8,40 grader C 14/03 2007 7,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,330 <= 0,200 mg/l 14/03 2007 0,210
Mangan (Mn) 0,150 <= 0,050 mg/l 14/03 2007 0,130
Farve Bllig 19/08 2003 Ikke oplyst
Smag Olie 11/08 2004 Olie
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 1991 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 21/11 1991 2,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 27/08 2002 14,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003 < 0,010
Clopyralid < 0,050 04/08 1998 < 0,050
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/08 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 19/08 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2001 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,050
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/08 2004 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,220 <= 200 g/l 19/08 2003 0,570
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 27/08 2002 < 0,100
Arsen (As) 2,60 <= 5,00 g/l 14/03 2007 2,20
Barium (Ba) 11,0 g/l 14/03 2007 13,0
Bly (Pb) 0,380 <= 5,00 g/l 19/08 2003 0,170
Bor (B) 37,0 <= 1000 g/l 14/03 2007 35,0
Bromid 145 g/l 11/10 1999 160
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 19/08 2003 0,010
Chrom (Cr) < 0,050 <= 50,0 g/l 27/08 2002 0,150
Kobber (Cu) 0,240 <= 2000 g/l 19/08 2003 0,610
Kvikslv (Hg) 0,004 <= 1,00 g/l 11/10 1999 < 0,000
Nikkel (Ni) 1,70 <= 20,0 g/l 14/03 2007 4,30
Selen (Se) 0,440 <= 10,0 g/l 19/08 2003 0,460
Strontium 138 g/l 21/08 2001 166
Slv(Ag) 0,110 <= 10,0 g/l 11/10 1999 0,400
Tin < 0,100 < 1500 g/l 11/10 1999
Zink (Zn) 47,0 <= 3000 g/l 19/08 2003 46,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 19/08 2003 < 0,020
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/10 1990
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/10 1990
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/06 2001 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,020
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/06 2001 < 0,050
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,020
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 12/08 1997 < 0,050
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/06 2001 < 0,050
3,4-Dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2001 < 0,030
3,5-Dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2001 < 0,030
3-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 22/10 1990
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 04/08 1998 < 0,050
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/03 2007 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 12/08 1997 < 0,050
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 04/08 1998 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/08 2002 < 0,020
Ethylbenzen < 0,050 g/l 12/08 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 27/08 2002 < 0,020
M-xylen < 0,100 22/10 1990
Naphtalen < 0,020 g/l 27/08 2002 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 27/08 2002 < 0,020
P-xylen < 0,100 22/10 1990
Toluen < 0,020 g/l 27/08 2002 < 0,040
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 20/10 2003 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 19/08 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/10 2003 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/10 2003 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 <= 1,00 g/l 21/06 2001 < 0,030
Trichloreddikesyre < 0,010 11/08 2004 < 0,010
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 21/06 2001 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/10 2003 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,059 g/l 07/10 1998
Trichlortrifluorethn < 0,000 g/l 07/10 1998
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/10 2003 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,030 g/l 22/10 1990
1,2-Dibromethan < 0,010 < 1,00 g/l 21/06 2001 < 0,050
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 27/08 2002 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,107 ng/l 07/10 1998
Methan 0,066 <= 0,010 mg/l 19/08 2003 0,560
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 19/08 2003 0,010
Phalater
Dibuthylphthalat < 0,300 27/08 2002 < 0,500
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium 27,0 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 16/10 1989
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,030 < 0,500 g/l 27/08 2002 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66