Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1600 - Hirtshals vand

Analyser for DGU 5.1600 - Hirtshals vand

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,120 <= 0,050 mg/l 13/02 2019 0,130
Anioner, total 6,20 meq/l 29/08 2007 6,60
Calcium (Ca) 62,6 mg/l 13/02 2019 67,1
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 13/02 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 13/02 2019 51,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 13/02 2019
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 13/02 2019 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 192 >= 100 mg/l 13/02 2019 193
Inddampningsrest 390 mg/l 26/05 2016 350
Kalium 3,10 mg/l 13/02 2019 3,32
Kationer, total 6,50 meq/l 29/08 2007
Konduktivitet (ledningsevne) 53,0 >= 30,0 mS/m 13/02 2019 57,5
Magnesium (Mg) 12,7 mg/l 13/02 2019 13,4
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 13/02 2019 28,3
Nitrat (NO3) 7,00 <= 50,0 mg/l 13/02 2019 7,50
Nitrit (NO2) 0,162 <= 0,100 mg/l 13/02 2019 0,218
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 13/02 2019 1,10
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 13/02 2019 < 0,100
pH 7,80 >= 7,00 pH 13/02 2019 7,80
Phosphor, total-P 0,050 <= 0,150 mg/l 13/02 2019 0,060
Redoxpotentiale -162 mV 29/08 2007 -156
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 13/02 2019 50,0
Temperatur 8,70 grader C 13/02 2019 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,175 <= 0,200 mg/l 13/02 2019 0,239
Mangan (Mn) 0,108 <= 0,050 mg/l 13/02 2019 0,133
Farve Brunlig 29/08 2007 Ikke oplyst
Smag Olie 29/08 2007 Udefineret
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/09 2005
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2004
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 13/02 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/04 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,900 <= 200 g/l 13/02 2019 0,370
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 13/02 2019 < 0,200
Arsen (As) 1,48 <= 5,00 g/l 13/02 2019 1,46
Barium (Ba) 13,0 g/l 13/02 2019 11,0
Bly (Pb) 0,030 <= 5,00 g/l 13/02 2019 < 0,025
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 13/02 2019 30,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 13/02 2019 < 0,004
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 13/02 2019 < 0,040
Kobber (Cu) 0,150 <= 2000 g/l 13/02 2019 < 0,040
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 13/02 2019 < 0,050
Kvikslv (Hg) 0,005 <= 1,00 g/l 13/02 2019
Nikkel (Ni) 3,56 <= 20,0 g/l 13/02 2019 3,48
Selen (Se) 0,110 <= 10,0 g/l 13/02 2019
Zink (Zn) 1,20 <= 3000 g/l 13/02 2019 0,630
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/02 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/12 2004
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 13/02 2019
Ethylbenzen < 0,020 g/l 13/02 2019
M+P-xylen < 0,020 g/l 13/02 2019
Naphtalen < 0,020 g/l 13/02 2019
O-xylen < 0,020 g/l 13/02 2019
Toluen < 0,020 g/l 13/02 2019
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/09 2005
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
Trichloreddikesyre < 0,010 29/08 2007 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 13/02 2019
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 26/09 2005
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 13/02 2019
Gasser
Methan 0,160 <= 0,010 mg/l 13/02 2019 2,40
Svovlbrinte 0,070 <= 0,050 mg/l 13/02 2019 0,122
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 26/09 2005
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 13/02 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66