Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1742

Analyser for DGU 5.1742

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Prosulfocarb 17,7 04/04 2017 19,0
Kemiske
Ammonium (NH4) 7,00 <= 0,050 mg/l 20/04 2022 6,60
Anioner, total 8,30 meq/l 20/04 2022 8,52
Calcium (Ca) 39,0 mg/l 20/04 2022 36,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/06 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 55,0 <= 250 mg/l 20/04 2022 57,0
Fluorid (F) 0,330 <= 1,50 mg/l 10/07 2006
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 410 >= 100 mg/l 20/04 2022 420
Inddampningsrest 440 mg/l 28/06 2010 450
Kalium 14,0 mg/l 20/04 2022 13,0
Kationer, total 8,51 meq/l 20/04 2022 7,99
Konduktivitet (ledningsevne) 79,1 >= 30,0 mS/m 20/04 2022 79,1
Magnesium (Mg) 27,0 mg/l 20/04 2022 25,0
Natrium (Na) 81,0 <= 175 mg/l 20/04 2022 77,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 20/04 2022 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/04 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,10 <= 4,00 mg/l 20/04 2022 3,00
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 20/04 2022 0,010
pH 7,38 >= 7,00 pH 20/04 2022 7,43
Phosphor, total-P 0,830 <= 0,150 mg/l 20/04 2022 0,910
Redoxpotentiale -205 mV 20/04 2022 -265
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 10/11 2021
Sulfat (SO4) < 0,500 <= 250 mg/l 20/04 2022 < 0,500
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 10/11 2021
Temperatur 10,1 grader C 20/04 2022 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,90 <= 0,200 mg/l 20/04 2022 2,30
Mangan (Mn) 0,094 <= 0,050 mg/l 20/04 2022 0,110
Farve Grlig 10/11 2021 Grlig
Smag Udefineret 10/11 2021 Udefineret
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,005
Clopyralid < 0,010 20/04 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2015 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 10/11 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,011 <= 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,80 <= 200 g/l 20/04 2022 4,30
Arsen (As) 6,60 <= 5,00 g/l 20/04 2022 7,30
Beryllium < 0,020 20/04 2022 < 0,020
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 20/04 2022 0,038
Bor (B) 260 <= 1000 g/l 20/04 2022 255
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 20/04 2022 < 0,003
Jod 17,0 20/04 2022 17,7
Kobber (Cu) < 0,030 <= 2000 g/l 20/04 2022 0,520
Nikkel (Ni) 0,061 <= 20,0 g/l 20/04 2022 0,190
Zink (Zn) < 0,300 <= 3000 g/l 20/04 2022 1,30
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 09/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2022 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 09/08 2011 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 28/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,100 g/l 28/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,100 g/l 28/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 20/04 2022 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 09/08 2011 < 0,100
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 09/08 2011
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 09/08 2011 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 01/06 2015 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,019 g/l 10/05 2006 0,008
Trichlortrifluorethn 0,352 g/l 10/05 2006 0,138
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 10/11 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 10/11 2021 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,011 ng/l 10/05 2006 0,014
Phalater
DEHP < 0,100 09/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 09/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 09/08 2011 < 0,100
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/04 2017
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 04/04 2017
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/04 2017
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 g/l 04/04 2017
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 10/11 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol 0,025 <= 0,100 μg/l 20/04 2022 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 20/04 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66