Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1610

Analyser for DGU 5.1610

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Affarv.m. meth.blt < 0,005 17/10 2019
Aluminium,filt < 0,030 22/09 2020
Anilin < 0,010 08/09 2021
Benazolin < 0,010 22/09 2020
Chrom,hexaval.,filt < 0,010 17/10 2019
Cyanat < 0,010 17/10 2019
Cypermethrin, alfa- < 0,020 08/09 2021
Diethylcarbonat < 0,050 17/10 2019
Disulfoton < 0,050 08/09 2021
Endrin < 0,002 17/10 2019
Energi < 0,005 17/10 2019
Ethiofencarb < 0,050 17/10 2019
Etrimfos < 0,020 17/10 2019
Flussyre < 0,002 17/10 2019
Folpet < 0,050 17/10 2019
Forbehandling < 0,010 17/10 2019
Forbehandling,metal < 0,010 17/10 2019
Formaldehyd < 100 17/10 2019
Freon < 0,010 17/10 2019
furathiocab < 0,010 17/10 2019
gluphosinat-ammonium < 0,020 17/10 2019
Gluten < 0,010 17/10 2019
haloxyfop-ethoxy-eth < 0,010 17/10 2019
HCH-beta < 0,001 17/10 2019
HCH-delta < 0,010 17/10 2019
Hexachlorbutadien < 0,005 17/10 2019
Hexan < 0,010 17/10 2019
Hydrogen < 0,010 17/10 2019
Isocyanater < 0,050 17/10 2019
isodrin < 0,002 17/10 2019
Jern (<100nm) < 0,050 22/09 2020
Jern (<450nm) < 0,100 17/10 2019
Jern (<8um) < 0,010 17/10 2019
Jern (suspenderet) < 0,050 17/10 2019
Kalium,filt < 0,020 17/10 2019
Kem.iltf. COD, modif < 0,010 17/10 2019
Kem.iltf. COD,SS < 0,010 22/09 2020 < 0,020
Kobber, suspenderet < 0,010 17/10 2019
Kobber,filt < 0,050 22/09 2020
Kvikslv, suspendert < 0,050 22/09 2020
Magnesium,filt < 0,050 17/10 2019
mercaptodimethur < 0,010 17/10 2019
Methylisothiocyanat < 0,100 17/10 2019
Metolachlor < 0,010 17/10 2019
Mevinphos < 0,010 17/10 2019
Mirex < 0,005 17/10 2019
Mononatriumglutamina < 0,010 17/10 2019
moskusxylener < 0,010 08/09 2021
Natrium,filt < 0,010 17/10 2019
Nikkel,filt < 0,010 08/09 2021
Nitrogen iltf. NOD < 0,005 17/10 2019
Nitrogen,total < 0,005 17/10 2019
Nitrogen,total, filt < 0,050 22/09 2020 < 0,005
o,o-diethylthiophos. < 0,005 17/10 2019
OCDF < 0,050 08/09 2021
Oxydemeton-methyl < 0,010 17/10 2019
P-toluensulfonamid < 0,020 17/10 2019
Penconazol < 0,010 17/10 2019
Polyphosphat < 0,010 17/10 2019
Polyphosphat, filt < 0,010 17/10 2019
Polyphosphat-P < 0,010 22/09 2020
Prometon < 0,050 22/09 2020
Prometryn < 0,010 17/10 2019
propaquizafop < 0,010 17/10 2019
Propargit < 0,020 17/10 2019
Prosulfocarb < 0,010 22/09 2020 < 0,010
Sacharin 0,010 22/09 2020
Sebutylazin < 0,050 08/09 2021
Styren < 0,002 17/10 2019
Sulfat, filt. < 0,005 17/10 2019
Sulfat-S < 0,010 17/10 2019
Sulfit < 0,005 17/10 2019
Sulfit-S < 0,010 17/10 2019
Svovl,filt < 0,005 17/10 2019
Svovl,total < 0,005 17/10 2019
Svovldioxid < 0,010 17/10 2019
Tecnazen < 0,005 17/10 2019
Terpentin < 0,040 17/10 2019
Tetrasul < 0,030 22/09 2020
thiram < 0,100 17/10 2019
Tin,filt < 0,010 08/09 2021
Titan < 0,010 22/09 2020
Titan,filt < 0,050 22/09 2020
Triasulfuron < 0,002 17/10 2019
Triforin < 0,050 22/09 2020
triphenyltin(TPhT) < 0,003 08/09 2021
Zink, suspenderet < 0,050 22/09 2020
Zink,filt < 0,050 22/09 2020
1-3-dichlorpropylen < 0,050 17/10 2019
1-Naphthol < 0,020 17/10 2019
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 08/09 2021 < 0,003
Anioner, total 4,92 meq/l 08/09 2021 4,88
Calcium (Ca) 69,0 mg/l 08/09 2021 68,0
Carbondioxid, aggr. 7,00 mg/l 08/06 2010 < 2,00
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 08/09 2021 26,0
Fluorid (F) < 0,010 <= 1,50 mg/l 17/10 2019 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 150 >= 100 mg/l 08/09 2021 150
Inddampningsrest < 0,004 mg/l 17/10 2019 380
Kalium 3,70 mg/l 08/09 2021 3,60
Kationer, total 4,93 meq/l 08/09 2021 5,05
Konduktivitet (ledningsevne) 48,7 >= 30,0 mS/m 08/09 2021 49,1
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 08/09 2021 11,0
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 08/09 2021 15,0
Nitrat (NO3) 50,0 <= 50,0 mg/l 08/09 2021 37,0
Nitrit (NO2) 0,540 <= 0,100 mg/l 08/09 2021 0,440
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 08/09 2021 1,20
Oxygen/Iltindhold 0,010 mg/l 08/09 2021 0,010
pH 7,19 >= 7,00 pH 08/09 2021 7,06
Phosphor, total-P 0,015 <= 0,150 mg/l 08/09 2021 0,017
Redoxpotentiale 138 mV 08/09 2021 155
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 08/09 2021 < 0,010
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 08/09 2021 52,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 08/09 2021 < 0,010
Temperatur 9,90 grader C 08/09 2021 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/09 2021 < 0,010
Jern ferri (beregning) < 0,050 22/09 2020
Jern filtreret < 0,010 < 0,200 mg/l 17/10 2019
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 08/09 2021 0,120
Mangan,filt < 0,020 17/10 2019
Farve Grnlig 08/09 2021 Grnlig
Smag Salt 08/09 2021 Salt
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2021 < 0,010
Aclonifen < 0,015 17/10 2019
Alachlor < 0,010 < 0,010 17/10 2019
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Aldicarb < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/10 2019
Amitraz < 0,020 17/10 2019
Amitrol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2020 < 0,020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 0,100 <= 100 g/l 17/10 2019
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Bromophos < 0,010 17/10 2019
Captan < 0,020 17/10 2019
Carbetamid < 0,002 17/10 2019
Carbosulfan < 0,010 17/10 2019
Carboxin < 0,010 17/10 2019
Chlorfenson < 0,005 17/10 2019
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2020 < 0,010
Chlormequat-chlorid < 0,015 17/10 2019
Chloropropyate < 0,005 17/10 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,005
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2020 < 0,010
Clopyralid < 0,010 22/09 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Cycloat < 0,010 17/10 2019
Cyhalothrin, lambda- < 0,010 17/10 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Desmedipham < 0,010 17/10 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Dicamba < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/10 2019
Diflufenican < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
fluazifop-p-butyl < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Fludioxonil < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Fluroxypyr < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Gamma Lindan (HCH) < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,005 < 0,030 g/l 17/10 2019
Heptachlorepoxid < 0,005 < 0,030 g/l 17/10 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Hydrogensulfat-S < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Iprodion < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/09 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 17/10 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Methomyl < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/09 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil < 0,020 < 0,100 g/l 08/09 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Tebuconazol < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,050 < 0,100 g/l 08/09 2021
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,050 < 0,100 g/l 08/09 2021
Thifensulfuron methy < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Trifluoreddikesyre, TFA 0,310 < 9,00 μg/l 22/09 2020
Trifluralin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 08/09 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 4,60 <= 200 g/l 22/09 2020 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 26/09 2005
Arsen (As) 0,620 <= 5,00 g/l 22/09 2020 0,890
Beryllium < 0,020 22/09 2020 < 0,020
Bly (Pb) 0,550 <= 5,00 g/l 22/09 2020 0,620
Bor (B) 17,0 <= 1000 g/l 22/09 2020 19,0
Cadmium (Cd) 0,190 <= 3,00 g/l 22/09 2020 0,220
Chrom (Cr) 0,190 <= 50,0 g/l 26/09 2005
Jod 5,20 22/09 2020 11,0
Kobber (Cu) 6,30 <= 2000 g/l 22/09 2020 < 0,020
Kobolt (Co) 1,70 < 5,00 g/l 26/09 2005
Kvikslv (Hg) < 0,010 <= 1,00 g/l 17/10 2019
Nikkel (Ni) 7,60 <= 20,0 g/l 22/09 2020 8,60
Strontium < 0,005 g/l 17/10 2019
Zink (Zn) 6,00 <= 3000 g/l 22/09 2020 3,70
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 01/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
Xylenoler < 0,020 < 0,100 g/l 17/10 2019
2,3-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 17/10 2019
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,020 < 0,100 g/l 27/08 2007
2,4,5-trichlorphenol < 0,010 17/10 2019
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 17/10 2019
2,5-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 17/10 2019
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 17/10 2019
2-Methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 17/10 2019
3,4-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 g/l 17/10 2019
3,5-Dimethylphenol < 0,020 <= 0,100 g/l 17/10 2019
3-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 08/09 2021
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
4-Chlor-3-methylphenol < 0,010 22/09 2020 < 0,005
4-Chlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Aromater / olieprodukter
Acenaphthylen < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2019
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 01/08 2011 < 0,020
Benzin < 0,010 g/l 17/10 2019
Dibenzo(a,h)anthracen < 0,005 < 0,100 g/l 17/10 2019
Flamprop-M-isopropyl < 0,010 08/09 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Methylbromid < 0,050 17/10 2019
Naphtalen < 0,010 g/l 17/10 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Pentachloranisol < 0,005 17/10 2019
Pentachlorbenzen < 0,010 08/09 2021 < 0,030
Toluen < 0,020 g/l 01/08 2011 < 0,020
Tribenuron methyl < 0,050 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Xylen < 0,010 <= 1,00 g/l 17/10 2019 < 0,020
1,2,4-Trichlorbenzen < 0,010 08/09 2021
2,4-Dinitrophenol < 0,010 08/09 2021
3,4-Dichloranilin < 0,015 17/10 2019
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 01/08 2011 < 0,050
Ethanol < 0,020 g/l 17/10 2019
Isobutanol < 0,020 g/l 17/10 2019
N-butyl-acetat < 0,010 g/l 08/09 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/10 2019
Trichloreddikesyre < 0,010 08/09 2021 < 0,010
Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/10 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,069 g/l 10/05 2006 0,070
Trichlortrifluorethn 0,116 g/l 10/05 2006 0,123
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,020 < 1,00 g/l 17/10 2019
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 08/09 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/09 2021
Gasser
Dichlordifluormethan 0,162 ng/l 10/05 2006 0,160
Phalater
DEHP < 0,020 17/10 2019 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 01/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 01/08 2011 < 0,100
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,050
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021 < 0,050
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/09 2021
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,009 <= 0,100 g/l 08/09 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 g/l 08/09 2021
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium < 0,050 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 22/09 2020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 17/10 2019
Benz(k)fluoranthen < 0,050 <= 0,100 g/l 17/10 2019
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,010 g/l 17/10 2019
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 08/09 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol 0,077 <= 0,100 μg/l 08/09 2021 0,091
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 08/09 2021 < 0,010
1,2,3,5-tetrachlorbenzen < 0,010 g/l 17/10 2019
1,2,5-Trichlorbenzen < 0,010 g/l 08/09 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66