Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1606

Analyser for DGU 5.1606

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Prosulfocarb 8,38 03/04 2017 3,60
Sulfat+sulfit-S 0,090 26/05 2021
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,530 <= 0,050 mg/l 21/04 2022 0,620
Anioner, total 5,67 meq/l 21/04 2022 5,77
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 21/04 2022 81,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 08/06 2010 4,00
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 21/04 2022 35,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 21/06 2006
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 190 >= 100 mg/l 21/04 2022 180
Inddampningsrest 400 mg/l 08/06 2010 420
Kalium 2,90 mg/l 21/04 2022 3,40
Kationer, total 5,22 meq/l 21/04 2022 5,94
Konduktivitet (ledningsevne) 57,3 >= 30,0 mS/m 21/04 2022 56,4
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 21/04 2022 12,0
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 21/04 2022 17,0
Nitrat (NO3) 0,160 <= 50,0 mg/l 21/04 2022 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/04 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 4,00 <= 4,00 mg/l 21/04 2022 2,50
Oxygen/Iltindhold 0,040 mg/l 21/04 2022 0,210
pH 7,45 >= 7,00 pH 21/04 2022 7,49
Phosphor, total-P 0,006 <= 0,150 mg/l 21/04 2022 0,076
Redoxpotentiale -156 mV 21/04 2022 -139
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 26/05 2021
Sulfat (SO4) 75,0 <= 250 mg/l 21/04 2022 88,0
Suspenderede stoffer < 0,010 mg/l 26/05 2021
Temperatur 12,1 grader C 21/04 2022 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,10 <= 0,200 mg/l 21/04 2022 2,00
Mangan (Mn) 0,270 <= 0,050 mg/l 21/04 2022 0,340
Farve Bllig 26/05 2021 Grnlig
Smag Olie 26/05 2021 Salt
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,005
Clopyralid < 0,010 21/04 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2006
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2006
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/05 2014 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 26/05 2021
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2006
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo 0,050 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2006
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/06 2006
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,40 <= 200 g/l 21/04 2022 100
Arsen (As) 1,60 <= 5,00 g/l 21/04 2022 1,30
Beryllium < 0,020 21/04 2022 < 0,020
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 21/04 2022 0,160
Bor (B) 23,0 <= 1000 g/l 21/04 2022 26,4
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 21/04 2022 0,005
Jod 8,80 21/04 2022 8,38
Kobber (Cu) < 0,030 <= 2000 g/l 21/04 2022 0,310
Nikkel (Ni) 2,60 <= 20,0 g/l 21/04 2022 4,30
Zink (Zn) 10,0 <= 3000 g/l 21/04 2022 4,20
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 11/08 2011 < 2,00
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/08 2011 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/04 2022 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/08 2011 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 08/06 2010 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 21/04 2022 < 0,010
Toluen < 0,020 g/l 11/08 2011 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 11/08 2011
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 26/05 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 11/08 2011 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/05 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/05 2021 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 20/05 2014 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/05 2021 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,015 g/l 10/05 2006 0,009
Trichlortrifluorethn 0,009 g/l 10/05 2006 0,005
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/05 2021 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 26/05 2021 < 0,020
Gasser
Dichlordifluormethan 0,037 ng/l 10/05 2006 0,027
Phalater
DEHP < 0,100 11/08 2011 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 11/08 2011 < 0,300
diisononylphthalat < 0,100 11/08 2011 0,150
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 26/05 2021
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 26/05 2021
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,340 <= 0,100 μg/l 26/05 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 26/05 2021
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 26/05 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol 0,027 <= 0,100 μg/l 21/04 2022 < 0,010
Chlorbenzener
Hexachlorbenzen < 0,010 g/l 21/04 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66